Ana Sayfa Öğretmenlere Yönelik Etkinlikler TÜBİTAK Fen Bilimleri Öğretimine Yönelik Girişimcilik Eğitimi

TÜBİTAK Fen Bilimleri Öğretimine Yönelik Girişimcilik Eğitimi

Eğitim Fakültelerinin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler etkinliğin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Etkinliğin Şubat 2020’de gerçekleştirilmesi planlandığından, etkinliğe katılan öğretmen adaylarından öğretmenlik uygulaması kapsamında proje ile uyumlu bir etkinlikler gerçekleştirmeleri ve geri dönüt olarak paylaşımda bulunmaları istenecektir. Bu hedef kitlenin seçiminde aşağıda verilen kriterler dikkate alınacaktır.

Katılımcıların, yol, konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır!

Bu projeye; Türkiye’deki kamu ve vakıf üniversitelerinin Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programlarında öğrenim görmekte olan 30 öğretmen adayının katılması planlanmaktadır. Projeye katılacak olan fen bilgisi öğretmen adaylarının projede görev almaya istekli olması ve TÜBİTAK tarafından daha önce desteklenmiş olan projelerde katılımcı olmaması ön koşul olarak seçilmiştir. Bununla birlikte adayların akademik başarı genel not ortalamasının en az 2,5 (4’lük sistemde) olması ya da 75 ve üzeri olması gerekmektedir. Proje kapsamında ele alınacak her bir yeni öğretim yaklaşımı teorik ve uygulamalı gerçekleştirilecek olup, uygulamalı eğitimlerin grup çalışması şeklinde planlanması nedeniyle 30 kişilik bir katılımcı grubu hedeflenmiştir. Projenin yaygınlaştırılması adına mümkün olduğu kadar farklı üniversiteden katılımcı seçilecek ve her üniversiteye en fazla iki kontenjan tanınacaktır.

Etkinlikler Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan, akıllı tahta ve ses siteminin bulunduğu akıllı sınıflarda gerçekleştirilecektir. Ayrıca gerektiğinde fakültede yer alan bilgisayar laboratuvarları ve Fen ve Teknoloji laboratuvarlarından yararlanılacaktır. Katılımcılar, toplamda 47 ders saati olarak planlanan eğitim süresince, 7 farklı üniversitede görev yapan ve her biri kendi alanlarında uzman veya yeterli donanıma sahip 11 öğretim üyesinin deneyimlerinden yararlanma fırsatı yakalayacaklardır.

Katılımcı Seçim Kriterleri

Fen Bilimleri öğretimine yönelik girişimcilik becerisini geliştirmeyi amaçlayan etkinlik için aşağıdaki kriterler belirlenmiştir.

* Etkinliğe Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programının 4. sınıfında öğrenim gören toplam 30 öğrenci katılacaktır.

* Akademik not ortalaması 2.50/4 ya da 75/100 ve üzeri akademik başarı kriterine sahip olan öğrencilerden not üstünlüğüne göre tercih yapılacaktır.

* Daha önce TÜBİTAK tarafından desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış öğrenciler tercih edilecektir.

* Katılımcıların seçiminde olabildiğince faklı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin katılımının sağlanmasına önem verilecektir. Bu noktada her üniversiteye iki (2) kontenjan ayrılacaktır. Böylelikle yaygın etki arttırılmaya çalışılacaktır. Ancak aksi durumda ilan edilecek yedek listeden öğretmen adayının katılımı sağlanacaktır.

* Katılımcı öğretmen adaylarının Özel Öğretim Yöntemleri-I-II ve Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları-I ve II, derslerini almış ve başarılı olmuş olmaları, etkinliğin verimliliğini artıracağından, katılımcı seçiminde önemli bir diğer kriter olarak dikkate alınacaktır.

Etkinlikle ilgili duyuru afişleri, sosyal medya ve ilgili bölüm başkanlıkları aracılığıyla katılımcı adayı öğrencilerle paylaşılacaktır. Yukarıda verilen katılımcı seçim kriterlerini sağlayan adayların proje web adresinden(http://fenprojeleri.kku.edu.tr/haruncelik.index) Başvuru Formunu doldurmaları ve haruncelik@kku.edu.tr adresine göndermeleri istenecektir. Seçim kriterleri dikkate alınarak asil liste ve yedek liste oluşturulacaktır.

BAŞVURU FORMUnu buradan indirebilirsiniz!

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GiRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ (FÖYGE)
03-07 ŞUBAT 2020
http://fenprojeleri.kku.edu.tr/haruncelik/index.html

PROJE KOORDİNATÖRÜ
DOÇ. DR. HARUN ÇELİK
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Uğur SARI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Süleyman YAMAN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Harun ÇELİK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Sedat KARAÇAM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Doç. Dr. İsa DEVECİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTMENLER
Prof. Dr. Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Aykut Emre BOZDOĞAN TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Sedat KARAÇAM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Yunus Bahadır GÜLER KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Süleyman YAMAN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Doç. Dr. İsa DEVECİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Uğur SARI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Harun ÇELİK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Tezcan KARTAL AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Oktay AKBAŞ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenmeyi merkeze alan, öğretmenin rehber olduğu aktif öğrenme etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde öğretmen yetiştirme süreci son yılların önemli bir tartışma konusu olmaktadır. Dolayısıyla öğretmen yetiştirme sürecinde hem güncel/yeni öğrenme yaklaşımlarının uygulanabilirliğinin arttırılmasına hem de girişimcilik becerisinin bu öğrenme etkinliklerine uyarlanabilmesine oldukça fazla gereksinim duyulmaktadır. Gerçekleştirilmesi planlanan bu proje ile fen bilimleri öğretimine yönelik öğrenme yaklaşımları konusunda farkındalıkları olan öğretmen adaylarının girişimcilik temelli öğretim etkinlikleri hazırlayabilme yeterliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje ile aynı zamanda öğretmen adaylarının, girişimcilik becerisi geliştirme sürecinde öğretim programlarında yer alan yaşam becerileri ve güncel öğrenme yaklaşım/modelleri bütünleştiren öğretim etkinlikleri konusunda mevcut yeterlikleri arttırılmış olacaktır. Böylelikle öz-yeterlik seviyeleri artmış olan öğretmen adaylarının etkileşecekleri diğer eğitim paydaşlarına ulaşması ile eğitimde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

YORUM YOK

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

14 + 11 =

Exit mobile version