TüBiTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı Açıldı

Son Başvuru Tarihi: 25 Şubat 2011

Bilim ve Toplum Projeleri, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlar. Bu projelerde, klasik eğitim metotları kullanılarak, katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir.

2010 yılında desteklenen projeler hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Önemli: 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kanununun 16.maddesinde yapılan değişiklik gereğince; 01/01/2009 tarihinden itibaren bir kişiye, aynı anda, proje türüne bakılmaksızın, TÜBİTAK destekli birden fazla projede görevli olması halinde;

 • En fazla iki projeden yürütücü,
 • Bir projeden yürütücü, iki projeden araştırmacı/danışman,
 • Dört projeden araştırmacı/danışman

olarak PTİ ödemesi yapılabilecektir.

4004 – DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI 2011 YILI ÇAĞRI METNİ

4004 HAKKINDA

Proje başvuruları aşamasında kullanılacak belgeler (Yalnızca aşağıdaki formlarla yapılan başvurular kabul edilecektir. Önceki yıllara ait belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır).

 • Proje Öneri Formu
 • Etkinlik Konuları ve Kapsamı (EK-A)
 • Özgeçmiş Formu (EK-B)
 • Proje Personelinin Son Aya Ait Maaş Bordro Bilgileri (EK-D)
 • Bütçe Tablosu (EK-E)
 • Ayrıntılı Etkinlik Programı (EK-F)
 • Proje Ekibi Bilgileri Tablosu (EK-G)
 • Proje Özet Tablosu (EK-H)

Aşağıdaki formlar ve belgeler yalnızca bilgi amaçlıdır. Proje öneri formu ve ekleri doldurulmadan önce bu belgelerin dikkatle okunması gerekmektedir.

Değerlendirme Süreci

 • Değerlendirme Süreci
 • Değerlendirme Kriterleri
 • Proje Önerisi Değerlendirme Formu

Yönetmelik ve Esaslar

 • Bilim ve Toplum Proje ve Etkinliklerine İlişkin Yönetmelik
 • İdari ve Mali Esaslar

Sonuçların Duyurulması

Çağrı kapsamında desteklenece projeler Mayıs ayı içerisinde http://www.tubitak.gov.tr/4000 adresinde duyurulacaktır. Projelerde katılımcı olarak yer almak isteyenler, bu tarihten itibaren proje iletişim bilgilerine bu adresten ulaşarak ilgili projelere başvuru yapabilirler.

İletişim:
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı
Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü
Atatürk Bulvarı No:221
06100 Kavaklıdere ANKARA

Tel: 312 427 01 96
Tel: 312 468 5300 Dahili: 4202 / 4994/ 1522 /1253
Faks: 312 427 66 77

E-posta: bilimtoplum.destek@tubitak.gov.tr