TUBİTAK Destekli Robotlarla Bilim Öğreniyorum Projesi

15-26 Haziran 2015
Web 2.0 Araçları ile öğrenmenin keyfine varıp, robotlar ile Fen deneyleri yapmaya hazır mısınız?

Bu projenin amacı robotları kullanarak ortaokul öğrencilerine bilim eğitimi yapmaktır. Bu amaçla, ortaokul öğrencilerine iki hafta sürecek eğitim ile robotları, sensörleri ve çeşitli program yazılımlarını kullanarak fizik ve kimya konularına ait deneyler yaptırılacaktır. Eğitimin ilk haftasında Web 2.0 araçları, robotların inşası, temel bileşenleri, sensörler ve yazılım programları ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir. Bu eğitimde çeşitli açık kaynak kodlu programlar (Scracth ve Small Basic vb.) ile öğrencilerin temel yazılım yapma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitimin ikinci haftasında ise fen konularına ilişkin teorik bilgiler kısaca verildikten sonra, öğrencilerin robotları ve robotik sensörleri kullanarak fen konularıyla ilgili etkinlikleri gerçekleştirmeleri istenecektir. Sonrasında öğrencilerin robotlar ve sensörleri kullanarak bireysel ve grup halinde proje yapmaları istenecektir.

Projenin katılımcılarını Niğde merkez ve merkeze bağlı devlet orta okullarında eğitim gören 30 öğrenci oluşturacaktır. Projede yer alan eğitimler Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecektir. Eğitimler sonucunda öğrencilerin fizik ve kimya konularındaki kavramsal anlamalarının artacağına, disiplinler arası bakış açısı kazanacaklarına, bireysel yaratıcılıklarının gelişeceğine ve fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarının olumlu yönde artacağına inanılmaktadır.

http://robotlarilebilimogreniyorum.weebly.com/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.