Tübitak Coğrafya Örnek Proje Konuları

Coğrafya Örnek Proje Konuları

Coğrafya projeleri belli bir alan içinde bir veya birkaç coğrafî unsurun ağırlıklı olarak ele alındığı, sorunların belirlendiği ve çözülmesi için yapılması gerekenlerin tartışıldığı projelerdir. Yapılacak proje ile belli bir sorunun çözümü için yeni bir yöntem veya yaklaşım kullanılabileceği gibi bilinen bir yöntem yeni bir sahaya da uygulanabilir. Projenizde bilinen bir yöntemi yeni bir sahaya uygulasanız dahi alternatif yöntemleri denemekten kaçınmayınız. Bu projenizin orijinalliğini arttıracağı gibi bilimsel düşünceye bir katkı da sağlayabilir. Yapılacak
projede teorik olarak veya uygulamada belli bir sorunun çözümüne katkıda bulunmak hedeflenmelidir.

· Yeryüzünün herhangi bir bölgesinin (Dağ, ova, vadi, plato, havza, yerleşim yeri vb) fiziki, beşeri ve ekonomik unsurlarının coğrafya ilkelerine bağlı kalınarak araştırılması,
· Belli bir bölgede veya yerleşim yerinde deprem, kütle hareketleri, erozyon, heyelan, sel vb. doğal olayların ortaya çıkış nedenleri, yerleşmeler üzerindeki etkileri, çevreye verdiği zararlar ve alınabilecek muhtemel önlemler,
· Belli bir il örneğinde organize sanayi bölgesinin yer seçiminde hâkim rüzgâr yönünün önemi ve sonuçları,
· Doğal hayatı olumsuz etkileyen insan faaliyetleri ve sonuçları,
· Kıyı kullanım biçiminin yaşam üzerindeki etkisi ve neden olduğu sorunlar,
· Sultan sazlığında yaban hayatının sürdürülebilirliği açısından yağış miktarındaki değişimin
incelenmesi,
· Belli bir bölgede veya yerleşim yerinde bitki örtüsünün çeşitliliğinin korunmasına yerel halkın katkısının sağlanması,
· Belli bir bölgede ekoturizm faaliyetlerinin yerel kalkınma üzerine etkisi,
· Konya Bölümünde obruk oluşumlarının sıklaşmasının şeker pancarı tarımı ile ilişkisi,
· Belli bir tarım bölgesinde bilinçsiz sulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi konusunun
değerlendirilmesi,
· Belli bir yerleşme yeri örneğinde termal su kaynaklarının neden olduğu çevre sorunları ve alınması gereken önlemler,
· Belirlenecek bir il örneğinde termal su kaynaklarının tarım amaçlı kullanımı,
· Belli bir coğrafyada aşırı sulamanın taban suyu seviyesinin düşmesine etkisi,
· Belli bir yerleşim yeri örneğinde kültürel değerlerin turizm faaliyetlerinde alternatif olanak olarak değerlendirilmesi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin