TÜBİTAK Coğrafya Araştırma Projesi 7

TÜBİTAK Coğrafya Araştırma Projesi 7

Anız Yakmanın Toprak Ekosistemine Ve Toprak Verimliliğine Etkisinin Araştırılması

Proje Amacı: Projemizde toprak ekosisteminde, olu örtü tabakasında ayrışmayı kontrol eden toprak canlılarının tespitini yaparak; tahıl hasadı sonrasındaki sap saman artıklarının yakılarak uzaklaştırılmasında toprak ekosistemindeki canlıların etkilenmesini ve bu canlıların etkilenmesi sonucunda toprağın fiziko-kimyasal açıdan ne gibi risklere girebileceğini araştırmayı hedefledik.

Ölü Örtü Tabakası: Toprak üstü vejetasyonu tarafından oluşturulan ölü örtü biyomasın önemli bir kısmını oluşturur. Bray ve Gorham{1964) tarafından dünyadaki çeşitli ekosistemlerde ölü örtü (litter) üretimi ile ilgili yapılan çalışma bu konu ile ilgilenen herkes için önemli bir kaynaktır. Ölü örtü üretimi belli bir zaman periyodunda toprak yüzeyinin birim alanında biriken bitkisel veya hayvansal kökenli materyalin ağırlığı olarak ifade edilir. Ölü örtü, mikrobiyal etkenlerle ileride humusa dönüştüğü için humusun ana kaynağını oluşturması bakımından önemlidir. Bu nedenle , eski çağlardan beri çiftçiler orman zemininde ölü örtü tabakasını gübre olarak kullanmışlardır. Bu durum halen devam etmektedir. Ölü örtü, toprağın donmasını ve toprak erozyonunu önler, evaporasyonu azaltır.
ölü örtü üretimi iklim, özellikle yağış, bitkinin gelişme mevsiminin uzunluğu, toprak verimliliği, toprağın su tutma kapasitesi, tür kompozisyonu ve aktivel evaporasyon (AET) dan etkilenir.

Yangın, ölü örtünün parçalanmasında en önemli abiyotik etkidir. Özellikle fundalık, savan, bazı çayırlık ve ormanlarda yangın ölü örtü birikimini önemli ölçüde etkilemektedir

Tarla Kapasitesi:Toprağın drenajı(geçirgenliği) normal olan bir toprak, su ile tamamen doyurulduğu takdirde bir kısım su yerçekimi dolayısıyla alt katlara doğru hareket eder. Bu harekete maruz kalan sular 1/3 atmosferden daha az kuvvetle tutulan sulardır. Büyü toprak boşluklarını hatta kapilar boruları dolduran suyun büyük kısmı kısa zamanda sızmaya başlar. Bu hareketine sızma veya drenaj denir. Fazla su toprak profilinden ayrıldıktan sonra kalan su miktarına Tarla Kapasitesi veya Maksimum Kapillerite Kapasitesi denir. Başka bir deyişle bir toprağın yerçekimine rağmen ihtiva ettiği su yüzdesidir.(Kaynak:Kılınç ve ark.)

HATAY İSKENDERUN TOSÇELİK FEN LİSESİ

Danışman: Gülkan Avcı

Proje Öğrencileri
NECİP HAMAMCI
ÇAĞRI KARSLI