TÜBİTAK Coğrafya Araştırma Projesi 13

TÜBİTAK Coğrafya Araştırma Projesi 13

Küresel Isınmada Biyolojik Denge, Bioline Teorisi Ve Küresel Isınmaya Öneri

Küresel ısınma tüm dünyayı etkileyen, dünyanın geleceğini tehdit eden ve bütün dünyanın mücadele ettiği en güncel konulardan biridir. Bütün dünyanın küresel ısınmaya kilitlendiği bir dönemde küresel ısınmaya dair yapılacak en küçük bir proje dahi son derece kıymetli bulunacak ve evrensel nitelikte olacaktır. Zira bugün bütün dünya milletleri bilim insanlarını böylesine mühim bir konuda araştırma yapmaya teşvik etme gayretleri içerisindedir.
BM Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporuna göre, küresel ısınmanın planktonlardan kutup ayılarına, dünyanın en güney noktasından en kuzeyine kadar, yeryüzündeki canlılar üzerinde beklenen ciddi etkisi ortaya çıkmaya başladı. IPCC raporuna göre “İklimdeki değişiklikler artık tüm kıtalarda fiziksel ve biyolojik sistemleri etkiliyor. Yüzlerce canlı türünün eski yayılma alanları değişmiş, ekosistemler bozulmuş durumda”’ denilen rapora göre, kuzey ve güney kutuplarındaki hayvan ve bitkiler dahil canlı türlerinin yaşam biçimlerinde çok büyük değişiklikler başladı. Bu değişiklikler hakkında birçok bilim insanı araştırmalarda bulundu. İlk olarak Dr. Kenneth Smith tarafından bulunan daha sonra Türk bilim insanı Burcu Özsoy Çiçek tarafından da değinilen Biyolojik denge kavramı tam olarak açıklanamamıştır.

Dünya üzerinde her canlı türünün yaşadığı belli enlem dereceleri aralığı vardır. Çünkü her canlı kendi özelliklerine ve yapısına uygun enlemlerde yaşamak zorundadır. Yani dünya üzerinde her canlı belli bir enlem aralığında yaşar. Her canlı dünya üzerinde bir çizgi (enlem) üzerinde yaşıyor ve belli iklim değişikliğine göre bu çizgi yer değiştirebiliyor. Mesela bir X canlı türünü ele alalım. 20 derece enlemlerinde (çizgisinde) yaşıyor. Küresel ısınmayla birlikte bu canlı 40 derece enlemleri civarına göç ediyor. Yanı çizgisini değiştiriyor ve kutuplara doğru çekiliyor. Çünkü ısınmayla birlikte bu canlı için uygun olan sıcaklık değeri artık 20 derece enleminde değil 40 derece enlemindedir. Demek ki eski çağlarda kuzeyde yaşayan canlı dünya soğumaya başlayınca kendisi için uygun yaşam çizgisine (enleme) yani güneye göç etti. Şimdi ise küresel ısınmayla bu canlı yine aynı hareketi yapıyor ve kendisi için en uygun yaşam çizgisine, kuzeye göç ediyor. Canlıların bir çizgi üzerindeki hareketlerini belli bir kurala bağlayarak teorileştırmek istedim ve buna BİOLİNE ismini verdim.

MALATYA ÖZEL RAHİME BATU ANADOLU LİSESİ

Danışman: Şenol Gınış

Proje Öğrencileri
FATİH AHMET ACAR
SEFA BOYRAZ