TÜBİTAK-British Council İkili İşbirliği Programı

Koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında ülkemiz ile İngiltere arasındaki bilim, teknoloji ve işbirliği faaliyetlerini güçlendirmeye yönelik ilk çağrı 2014 yılında açılmıştı. Söz konusu çağrıya gösterilen yoğun ilginin ardından, TÜBİTAK ile British Council arasındaki ikinci çağrı 22 Temmuz 2015 tarihinde açıldı. Son başvuru tarihi 28 Eylül 2015 olan söz konusu çağrı ile iki ülke bilim insanları arasında ortak projelere araştırma desteği ve yurt dışı seyahat desteği sağlanacak.

TÜBİTAK ile British Council işbirliği çerçevesinde sunulacak proje önerilerinin iki kuruluş tarafından belirlenen tematik alanlar kapsamında olması gerekiyor. Çağrının kapsadığı tematik alanlar şu şekildedir:

– Yaşam Boyu Sağlık ve Refah (Lifelong Health and Wellbeing)

– Tarım ve Gıda Güvenliği (Agriculture and Food Security)

– Afet ve Acil Durum Yönetimi (Disaster and Emergency Management)

– Enerji ve İklim Değişikliği (Energy and Climate Change)

– Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT)

– Ulaşım (Transport)

– Eğitim ve Beceriler; Genç Yenilikçiler (Education and Skills; Young Innovators)

– Değişen Küresel Jeopolitika: Kriz ve Risk Yönetimi (Shifting Global Geopolitics: Crisis Management and Managing Risks)

– Demokratik Söylem ve Hukukun Üstünlüğü (Democratic Discourses and the Rule of Law)

– Küreselleşme ve Endüstri İlişkileri (Globalization and Industrial Relations)

– Ekonomik Krizlerde Politika: Karşılaştırmalı Çalışmalar (Policy-making in the Age of Austerity: Comparative Insights)

Bunların yanı sıra, yukarıda belirtilen tematik alanlara ilişkin konularda sunulacak sosyal bilimler proje önerileri de çağrı kapsamında değerlendirilecektir.

2551 kodlu “British Council ile İkili İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk araştırmacıların elektronik proje başvurularını http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 28 Eylül 2015 tarihine kadar yapmaları ve ıslak imzalı olarak gönderilmesi gereken evrakları en geç 02 Ekim 2015 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde posta ile iletmeleri gerekiyor.

İngiltere’deki proje ortaklarının ise British Council web sayfasında yer alan başvuru sisteminden proje başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir:

Çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgiye şu adresten ulaşılabilir:

http://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2551/icerik-2551-british-council-ile-ikili-isbirligi-programi