TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

AÇIKLAMA: Bu form, TÜBİTAK’a sunulacak Bilim ve Toplum proje önerilerinde bulunması gereken bölüm, bilgi, belge ve açıklamaları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Formda her bir bölüm başlık halinde belirtilmiş ve gerekli durumlarda öneri sahibine yardımcı olmak amacıyla kısa açıklamalar yapılmıştır. Formu doldurmaya başlamadan önce bu açıklamaların dikkatle okunması gerekmektedir. Başvurunuzun değerlendirilebilmesi için form eksiksiz olarak doldurulmalı ve istenilen belgeler eklenmelidir.

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//2011_4004/2011_4004_PROJE_ONERI_FORMU.doc