TÜBİTAK Bilim Şenliği için Atölyeler Etkinlikler

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği programında yer alan atölye ve etkinlikler aşağıda yer almaktadır. Bu projeler fikir vermesi için eklenmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen rehber ve atölye liderleri iletişim kurunuz.
Muğla

OKUL ÖNCESİNDE ALGORİTMA VE KODLAMA

Atölye Lideri
Nahile ATEŞ
75. Yıl Anaokulu

Rehber
Eylem ALAN SERDAROĞLU
75. Yıl Anaokulu

Algoritma ve bilgisayarsız kodlama etkinlikleri, okul öncesi 4-5 yaş grubu öğrencilerine ve okuma yazma bilmeyen 1.sınıf ilkokul öğrencilerine ve kodlama eğitimine yeni başlayan çocuklara bilgisayar yazılımlarının temel başlangıcı olduğu için uygulanmaktadır.
21.yüzyıl yaşam becerileri kazanımlarından olan bilişim yazılımlarının alt yapısını oluşturmak, teknolojik okur yazarlık, dijital becerini-algoritma ve kodlama becerilerini geliştirmek, bilişimsel, algoritmik, analitik, eleştirel düşünmeyi, problem çözme, sorgulama yapma ve çok yönlü düşünme, algı, dikkat, yaratıcı, paylaşımcı, işbirlikçi becerilerini kazandırmak ve desteklemek amaçlarımızdandır.
Algoritma mantığını öğrenciye kavratırken; olay oluş, yön kavramı, sayı kavramı konularında çalışmalar yaptırılır. Materyallerle oluşturduğumuz, oyun etkinlikleriyle pekiştirilmesi sağlanır. Kaynak kitaplardan veya kendi oluşturabileceğimiz çalışma sayfaları ile algoritma, bilgisayarsız kodlama çalışmaları yapılır. Buradaki amaç; yukarı, aşağı, sağa, sola giden okları kesip yapıştırarak veya çizerek, engellere takılmadan, gideceği yolu bularak, en kısa yoldan, hedefe ulaşabilmek ve en az kodu yazabilmektir.4 yaş grubundan başlanılan algoritma kodlama eğitiminde; öğrenciler pratik ve bilişsel düşünmelerini geliştirdi, sorun ne nasıl ulaşabiliriz mantığını kavradılar, problem çözme, dikkat ve algıları güçlendi, yön kavramlarını, sayı saymayı öğrendiler.
5 yaş grubu öğrencilerimize, algoritma ve bilgisayarsız kodlama konusundan sonra, bilgisayarlı kodlama etkinlikleri için, code org sitesinden sınıf oluşturularak, ders 1 konusu işlenmiş, teknojik okur yazarlığı öğrenme, dijital becerileri, bilgisayar ,mause kullanma becerileri gelişti, sorunlara çözüm bulma, sorgulama, çok yönlü düşünme becerileri gelişti, özgüvenleri yükselmiştir.

KODLAMA VE ROBOTİK ATÖLYESİ

Atölye Lideri
Erkan Mert
Beldibi Sıtkı Zaralı Ortaokulu

Rehber
Demet Mert
Evren Paşa Ortaokulu

Kodlama ve Robotik Atölyemiz; 21. Yüzyıl becerilerinden sayılan problem çözme ve algoritmik düşünme konusunda öğrencilerin düşünmesini sağlarken, kullanılan robotlar ve bileşenleri ile de robotik çalışmalar için temel oluşturmayı amaçlamaktadır.

Hedef kitle Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileridir. Kodlamanın temeli olan algoritmik ve bilgi işlemsel düşünme ile ilgili bilgisayarsız faaaliyetlerin ardından öğrencilerin, yaş gurubuna göre kullanılan eğitsel robotik kitleri (Arduino ve mBot) ile deneyerek ve yaşayarak deneyim kazanmaları ve eğlenceli aktivitelerle renklendirilen atölye etkinlikleri öğrencilerin keyifli vakit geçirirken robotik uygulamaları ve içeriği hakkında temel bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır.

HAYVANSAL DOKULARI TANIYALIM EŞLEŞTİRELİM

Atölye Lideri
Dr. Şule ARMUTCUOĞLU
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Aynı yapıya sahip ve aynı işi görmek üzere biraraya gelen hücreler DOKU’yu oluşturur. Doku bu hücreler ve onları çevreleyen hücrelerarası maddenin (matriks) tümüdür. Bu mariks dokudan dokuya fark gösterir. Katı (kemik) ya da sıvı (kan) özellik gösterebilir.

Görevlerine göre dokular; epitel doku, bağ ve destek doku, kas doku ve si­nir doku olmak üzere dört bölümde incelenir. Bağ ve destek doku da kendi içerisinde temel bağ doku, kıkırdak doku, kemik doku ve kan dokusu olarak bölümlere ayrılır. Atölyenin amacı hayvansal dokularla ilgili genel bilgilerin tekrarını yapmak ve bu dokulardan belirli grupların ve alt grupların mikroskop altında incelenmesini sağlayarak akılda kalıcı bir uygulama ile konuyu pekiştirmektir.
Atölyeye katılan her öğrencinin mikroskobu kendisinin kullanması sağlanmış, sinir dokusu, çizgili kas dokusu, düz kas dokusu, tek katlı yassı epitel doku, gevşek bağ doku, kemik doku olmak üzere farklı

preparatlarda görüntü bulmaları ve farklı dokular arasındaki hücresel farklılıkları gözlemlemeleri sağlanmıştır. Görüntülerini buldukları doku ve hücre örneklerinin işlevleri ve vücutta bulundukları yerler konusunda soru cevap şeklinde değerlendirmeler yapılmıştır. Akılda kalıcılığını artırmak için konu ile ilgili hazırlanan kalvuzda bazı dokuların şekilleri çizdirilmiş, bazıları ile ilgili eşleştirmeler yapılması sağlanmıştır.
Ortaokul Fen Bilgisi dersi müfredatında yer alan hayvansal dokular konusu 5., 6., 7. ve 8. Sınıf öğrencileri için hem bir tekrar hem de eğlenceli bir etkinlik halinde öğrencilere sunulmuştur.

ROBOTİK AKILLI KUŞ BESLEME EVİ

Atölye Lideri
Dr. Öğr. Üyesi Gürcan ÇETİN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Bu atölye çalışmasına katılan öğrenciler, kış aylarında yem bulamayan kuşların beslenmesinde kullanılabilecek akıllı bir kuş besleme evini atölye sırasında öğretilen robotik ve kodlama bilgilerini kullanarak tasarlamışlardır. Akıllı kuş besleme evi, yem bölmesindeki yem miktarını, yem evine gelen kuş sayısını, ortam sıcaklık ve nem değerlerini anlık olarak LCD ekran üzerinde göstermekte ve Bluetooh ile öğrencilerin mobil cihazlarına iletmektedir. Ayrıca bu haberleşme modülü, yem bölmesindeki yem miktarı belirli bir değerin altına düştüğü zaman öğrencileri bilgilendirmektedir.
Bu atölye çalışması ilköğretim 7. ve 8. sınıfları ve lise çağındaki gençleri hedeflemektedir. Etkinlik sırasında öğrencilere öncelikle Arduino mikro denetleyicisini tanıtılmakta, basit elektronik devre elemanları ile nasıl kullanıldığı mBlock yazılımında kodladıkları basit programlar ile öğretilmektedir. Temel devre elemanları ile basit devreler kuran öğrenciler, etkinliğin ilerleyen aşamalarında LCD ekran, bluetooth modülü

ve sensör gibi devre elemanlarını devrelerine eklemeyi öğrenirler. Etkinliğin amaçlarından birisi de öğrencilerin bilgilerini kullanarak günlük hayattaki sorunlara nasıl çözümler üretebileceklerini görmeleri ve bu bilgilerin faydalı son kullanıcı ürünleri haline nasıl gelebileceğini deneyimlemelerini sağlamaktır.

Atölye çalışması ile öğrencilere bir sosyal sorumluluk duygusu verilmesinin yanında onlara doğayı gözlemleyebilecekleri bir ürün de tasarlatılmıştır. Öğrenciler akıllı kuş besleme evine gelen kuşların sayısını, daha çok hangi saatler arasında beslendiklerini, beslenme sırasında ortam sıcaklık ve nem değerlerini izleyerek yaşadıkları çevredeki canlılar hakkında daha çok bilgi sahibi olabileceklerdir.

MODEL UÇAK

Atölye Lideri
Şükrü Can GÖKOVALI
Gökova Adile Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Model uçaklarla, öğrencilerin havacılık meraklarını oyunlar ve model uçak yaparak, bilime kanalize edilmesi amaçlanmıştır. 5-6 ve 7-8. Sınıflar için 2 ayrı model yapılmıştır. Sincap modeli 5-6. Sınıflarla yapılırken 7-8. Sınıflarla Bambino modeli yapılmıştır. Havacılık atölyesinde; matematik, fen bilgisi, teknoloji ve tasarım gibi derslerin bilgilerini kapsayan bir çalışma hedeflenmiştir. Modellerin yapımı sırasında Bernolli İlkesi, yüzey alanı hesaplanması gibi konular da işlenmiştir.
Model uçağın yapım süresi 90 dakikayı bulmaktadır. Bu süreçte Türk havacılık tarihi, dünya havacılığı gibi bilgiler sohbet şeklinde aktarılmıştır. Değişik havacılık videoları izletilmiştir. Modelin bazı parçaları 3D yazıcı ile basılarak, 3D tasarım ve baskı hakkında bilgiler paylaşılmıştır. CAD/CAM terimleri aktarılmıştır.
Model uçak yapımı bitiminde modellerin çıkartmalar ile süslenmesi istenmiş. Ancak çıkartmaların estetik ve görünürlük gibi noktalara dikkat edilmesi ile farklı tasarımlar üretilmesi istenmiştir.
Uçakların düz ve doğru bir şekilde gidebilmesi için çeşitli ayarlar yapılması önemlidir. Bu ayarlar kanat veya kuyruk düzeltmeleri, ağırlık merkezi gibi unsurların ayarlanmasını gerektirmektedir. Bu çalışma da öğrencilere muhakeme yeteneği kazandırması hedeflenmiştir. Üretilen modeller ile model uçak yarışmalarına katılım sağlanmaya çalışılmıştır.

BİR GÜNLÜĞÜNE SU BİLİMCİSİ OLALIM

Atölye Lideri
Doç. Dr. Daniela GİANNETTO
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Rehber
Somayeh DOOSTİ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Bu atölye; “Sucul ekosistemler ve Su organizmaları” konusu üzerinden öğrencilerin, tatlı su ekosistemleri ve su organizmaları hakkındaki bilgilerini arttırmak amacıyla planlanmıştır. Bu atölye teorik ve pratik olarak Power Point sunumu, video yayını ve kameraya bağlı mikroskop kullanımı ile iki bölüm şeklinde çalışılmıştır.

“Sucul ekosistemleri ne kadar tanıyoruz?” başlığı altında sorular ve bilmeceler yoluyla öğrencilerin bilgi seviyelerini değerlendirdikten sonra tatlı su ekosistemleri kavramını, tipolojilerini, ekolojik fonksiyonlarını ve temel fizikokimyasal özelliklerini açıklayan kısa bir girişten sonra tatlı su organizmalarını tanımak adına tatlı su canlılarının ana gruplarının (balıklar ve makro omurgasızlar) ve ekolojik etkileşimlerinin tanıtımı yapılmıştır.
İlave olarak balık ve omurgasızların, su ortamına morfolojik adaptasyonlarıyla ilgili bir giriş yapılarak vücudun farklı formları, ağzın farklı şekil ve pozisyonları, balık yüzgeçlerinin farklı şekil ve sayısı ile diğer özellikleri anlatılmıştır. Bazı sucul omurgasızlar, fotoğraflarla ve kameraya bağlı mikroskop kullanılarak doğrudan gözlemlenmiştir.

Bu çalışmanın hedef kitlesi ilkokul ve ortaokul öğrencileri olarak planlanmıştır. Bu çalışmada öğrenciler “sucul ekosistem” kavramını ve tatlı su ortamlarının temel özelliklerini, tatlı su organizmalarını doğrudan gözlemlemek yoluyla derinlemesine incelemiştir. Ayrıca öğrenciler mikroskop ve taksonomik anahtar referansları kullanarak doğrudan gözlem yoluyla, başlıca balık gruplarını ve tatlı suda yaşayan omurgasız hayvanların nasıl tanımlanacağını öğrenmişlerdir.

NANOLİF MALZEMELER

Atölye Lideri
Prof. Dr. Hülya KARA SUBAŞAT
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Rehber
Fatma KURU ALPASLAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Bu atölyede 9 sınıf öğrencilerine Elektroeğirme yöntemi ile “Nanolif Malzeme” elde etme ve
bu Nanoliflerin uygulama alanlarının öğretilmesi amaçlanmıştır. Günümüzde ticarileştirilmiş ve seri üretime aktarılmış olan Elektroeğirme yöntemi üniversitemiz bünyesinde laboratuvar ölçekli olarak kullanılmaktadır. Nanolifler, bir mikrondan daha düşük çapa sahip olan liflerdir, yüksek yüzey alanları ve gözenekli yüzeyleri sebebiyle, akıllı tekstil, filtre, medikal vb. pek çok alanda kullanım olanağına sahiptirler.

Bu atölye teorik ve pratik olarak iki bölümden oluşmuştur:
Teorik bölümde; PowerPoint sunumu ile öğrenciler NANO dünya ile tanışmışlardır. Nano yapılar ne büyüklüktedir? Nanolif yapılar nasıl elde edilir? Nanolifleri nasıl görebiliriz? Nano yapıları neden önemsiyoruz? Bilim, teknoloji ve topluma uygulamaları nelerdir? Sorularının cevaplarını sorgulayarak öğrenmişlerdir.
Deneysel kısımda ise; öğrenciler laboratuvarda güvenlik önlemlerini alarak, Elektroeğirme
cihazı ile Nanolif Malzeme elde etmişlerdir. Öncelikle toz malzemeyi hassas terazi ile tarttılar ve öğüterek ince toz haline getirdiler, bir beherde içine etil alkol ekleyerek ultrasonik banyo da homojenize ettiler. Aynı şekilde PVA polimerini etil alkolde çözdüler ve ilk çözelti ile manyetik karıştırıcı ortamında karıştırdılar. Son çözeltiyi enjektöre çektiler ve Elektroeğirme cihazı ile 10cmx10cm boyutunda Nanolifleri ürettiler ve stereo mikroskop ile incelediler.

Bu eğitim ve atölye çalışması sonrasında öğrenciler Nanolif konusunda farklı ve yenilikçi uygulamaları öğrenme ve deneme fırsatını elde etmişlerdir ve bilimi eğlenerek öğrenmişlerdir.

ÖRÜNTÜ OLUŞTUR

Atölye Lideri
Doç. Dr. Maide Orçan KAÇAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Rehber
Fırat AŞKAROĞLU
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Atölyenin konusu okul öncesi matematiğinde ‘örüntü’dür. Amacı ise çocukların modele bakarak örüntü oluşturması ve bir örüntüdeki kuralı söylemesidir. Atölyenin hedef kitlesi 4-5 yaş grubu çocuklardır. Eğitimci en fazla 4 çocukla masada oturur. Çocuklara renkli birim küplerle oluşturduğu modeli gösterir ve incelemelerini ister. Bunun için çocuklara yeterli süre verir. Eğitimci, küplerin bir kurala göre dizildiğine vurgu yapar.

Çocukları kuralı bulmaları için yönlendirir. Gerekli durumlarda, çocuklara “önce hangi renk küp gelmiş? sonra

hangi renk küp gelmiş? sonra hangi renk küp gelmiş? ve daha sonra hangi renk küp gelmiş?” gibi sorular sorarak örüntüdeki kuralı fark etmelerini sağlar (yeşil küp-kırmızı küp- yeşil küp-kırmızı küp gibi). Örüntüdeki kural bulunduktan sonra çocukların modele bakarak bir örüntü oluşturmaları ister. ABABAB örüntüsünün kuralı: AB’dir (AB=yeşil küp-kırmızı küp). ABCABCABC örüntüsünün kuralı: ABC’dir (ABC=sarı küp-mor küp-
turuncu küp gibi). Çocukların kuralı anlayabilmeleri için örüntüdeki kuralın en az 2 kez tekrar ediyor olmasına

ve çocukların etkinlikte kullanılan renkleri biliyor olmasına dikkat edilmelidir.
Etkinliğin çocuklara katkıları; örüntü etkinlikleri, sayı becerisinin ön aşaması, sıralama becerisinin bir üst aşamasıdır. Cebir, semboller yardımı ile örüntüleri formüle etmemi­ze ve genellememize olanak tanır. Cebirin en temel unsurlarından biri örüntüleri, ilişki­leri ve fonksiyonları anlamaktır. Dolayısıyla örüntüler çocukların ileride cebir konusunu anlaması için temel oluşturur.