TÜBİTAK Bilim Fuarları Faaliyetlerin Belirlenmesi Ve Organizasyonu

TÜBİTAK Bilim Fuarları, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeleri ve bilimsel yöntemi uygulamaları için önemli bir fırsattır. Bu fuarların faaliyetlerinin belirlenmesi ve organizasyonu, öğretmenler ve okul yönetimi tarafından yapılabilir. Aşağıdaki adımlar, TÜBİTAK Bilim Fuarları için faaliyetlerin belirlenmesi ve organizasyonu için faydalı olabilir:

  1. Ekip Oluşturma: Öğretmenler, TÜBİTAK Bilim Fuarı için bir ekip oluşturmalıdırlar. Bu ekip, öğrencilerin projelerinin hazırlanmasında ve sunumlarının yapılmasında yardımcı olacaktır.
  2. Tarih Belirleme: TÜBİTAK Bilim Fuarı için uygun bir tarih belirlenmelidir. Bu tarih, öğrencilerin projelerini hazırlamaları ve sunumlarını yapmaları için yeterli süreyi kapsamalıdır.
  3. Proje Konularının Belirlenmesi: Öğretmenler, öğrencilerin ilgi alanlarına göre proje konularını belirlemelidirler. Bu konuların öğrencilerin araştırma yapabileceği, veri toplayabileceği ve sunum yapabileceği konular olması gerekmektedir.
  4. Kaynakların Belirlenmesi: Öğretmenler, öğrencilerin proje konularına uygun kaynakları belirlemelidirler. Bu kaynaklar, kitaplar, dergiler, makaleler, web siteleri ve uzmanların görüşleri olabilir.
  5. Proje Hazırlığı: Öğretmenler, öğrencilerin proje hazırlıkları yapmalarına yardımcı olmalıdırlar. Bu süreçte, öğrencilerin proje raporları, posterleri ve sunum materyalleri hazırlamaları gerekmektedir.
  6. Jüri Seçimi: TÜBİTAK Bilim Fuarı için jüri seçimi yapılmalıdır. Bu jüriler, öğrencilerin projelerini değerlendirerek ödülleri belirleyeceklerdir.
  7. Fuarın Düzenlenmesi: TÜBİTAK Bilim Fuarı için uygun bir yer belirlenmeli ve fuarın düzenlenmesi için gerekli materyaller hazırlanmalıdır. Bu materyaller, proje posterleri, sunum malzemeleri ve diğer gereksinimleri içermektedir.
  8. Ödül Töreni: TÜBİTAK Bilim Fuarı sonunda, öğrencilere ödülleri verilmelidir. Bu ödüller, öğrencilerin projelerine göre belirlenir.