TÜBİTAK BİDEP 2237-A Eğitim Bilimleri Alanlarında Lisansüstü Eğitim Gören Öğrenciler İçin Proje Hazırlama Kursu

TÜBİTAK BİDEP 2237-A Eğitim Bilimleri Alanlarında Lisansüstü Eğitim Gören Öğrenciler İçin Proje Hazırlama Kursu

Bu etkinliğin amacı, alan eğitiminin ve eğitim bilimlerinin farklı alanlarında lisans üstü öğrenim gören öğrencilere kendi alanları ile disiplinler arası alanlarda kullanacakları yöntem ve teknikleri farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin katıldığı sosyal bir ortamda ayrıntılı ve gerçekçi bir biçimde öğretmektir. Böylece lisans üstü öğrenim gören öğrencilerin bir projenin yürütülmesinde hazırlık aşamasından raporlama sürecine kadar olan her basamağa ilişkin bilgi edinmeleri sağlanmış olacaktır.

Eğitim etkinliği kapsamında 24 kişiden oluşacak katılımcı grubun alan eğitimi ve eğitim bilimlerinin farklı disiplinlerinden ve farklı üniversitelerden olmasına (bir üniversiteden en fazla 4 kişi) dikkat edilecektir. Ayrıca eğitim bilimi veya alan eğitimi programlarının en az 4 farklı alanının yüksek lisans tez veya doktora ders aşamasında eğitim gören öğrenciler seçilecektir. Buradaki amaç, öğrencilerin hem kendi alanlarında hem de diğer alanlarda yapılan çalışmalardan haberdar olmalarını sağlamak ve disiplinler arası çalışmalar yapmak için alt yapı oluşturulmasıdır. Öğrencilerin yüksek lisans tez aşaması veya doktora ders aşamasında olmasının gerekçesi ise, bilimsel çalışmanın temelleri hakkında belirli bir birikimlerinin olmasıdır. Doktora tez aşamasında olanların kapsama dahil edilmemesinin gerekçesi ise, tezlerin genellikle bir proje kapsamında (BAP veya TUBİTAK 1002 vb.) gerçekleştirilmesi nedeniyle ilgili konuda girişimlerinin bulunması olasılığıdır.

Bu proje önerisi ile katılımcıların, alanlarında uzman öğretim üyelerinden oluşan 12 kişilik eğitmen kadrosunun bilgilerinden en üst düzeyde faydalanmaları hedeflenmiştir. Seçilen eğitmenlerin altı farklı üniversiteden olması ve eğitim bilimleri veya alan eğitiminin farklı alanlarında görev yapmaları, katılımcıların hem farklı ekolleri tanımaları hem de bu üniversitelerde yapılan lisansüstü çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmalarına imkân sağlayacaktır. Tüm proje süresince yaratıcı drama çalışmaları ile tanışma, ısınma ve değerlendirme çalışmaları yapılarak katılımcıların süreç içinde eğlenerek öğrenmeleri sağlanacaktır. Böylece katılımcıların hem eğlenceli vakit geçirmeleri hem de kısa sürede kaynaşmaları sağlanmış olacaktır. Ayrıca katılımcılara, teorik ve uygulamalı bilgiler verilmesi yanında programın dinlenme vakitlerinde farklı zekâ oyunları hakkında eğitimler verilecektir. Dokuztaş, monopoly, skippity, koridor, tik-tak boom, dedektif, reverse, mangala, abalone gibi oyunları bilmeyenlere en az iki oyunun öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu faaliyet için hâlihazırda var olan ve farklı projelerden alınan zekâ oyunları kullanılacağından bütçeye yük getirmeyecektir. Bu faaliyet, projenin sosyal faaliyetlerinden biri olarak planlanmıştır.

Bu program ile katılımcıların konaklama, ulaşım, kırtasiye masrafları ve iaşeleri TÜBİTAK tarafından verilen etkinlik bütçesinden karşılanacaktır. Etkinliğin konaklama ve eğitimlerinin tamamı Samsun Konaks Otel’in konferans salonunda gerçekleştirilecektir. Etkinlik içeriği ve çalışma takvimi aşağıda yer almaktadır.

Projeyi Düzenleyen Kurum
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Projeyi Düzenleyen Kurum Yetkilisi:
Doc. Dr. Süleyman YAMAN

 

Etkinlik Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Güray ERENER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Süleyman YAMAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Dilek EROĞLU
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU
Amasya Üniversitesi

Etkinlik Uygulama Tarihi 03-08 Eylül 2019

Yerel Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. Süleyman YAMAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Arş. Gör. Belgin Bal İNCEBACAK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Arş. Gör. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Arş. Gör. Ahmet AYCAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detay için : https://projeyazmaegitimi.weebly.com