TÜBİTAK BİDEB Burs Programları

2211/A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı, 2211/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı ile 2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programları kapsamında 2018 yılı 2. dönem başvuruları 27 Haziran-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

İlgili döneme, başta YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı bursiyerleri olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarından yurt içi burs ve/veya öğrenim kredisi alan, doktora programlarında tam zamanlı öğrenim görüp, herhangi bir kurum ya da kuruluşta çalışmayan, aşağıda belirtilen başarı ölçütlerinden en az ikisini sağlayan doktora öğrencilerinin başvuruları kabul edilecektir.

2018 yılı için belirlenmiş başarı kriterleri aşağıdaki gibidir:

1. SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde makalesinin yayımlanmış olması,

2. Uluslararası alan indekslerince taranan dergilerde makalesinin yayımlanmış olması,

3. ULAKBİM TR Dizin kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış bilimsel makalesinin olması,

4. Bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metni basılmış sözlü bildirisinin olması,

5. Başvuru tarihinin son günü itibari ile en az 1 yıl BİDEB bursiyeri ve/veya ARDEB proje bursiyeri olarak bir projede yer almış olması.

Belirtilen şartları sağlayamayan doktora öğrencileri, ilgili programa, Ekim ayı içinde program çağrı metnindeki başvuru şartları kapsamında tekrar başvurabileceklerdir.

Program Çağrı Metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz.
www.tubitak.gov.tr/bideb/2211