TÜBİTAK BİDEB 2237 Eğitim Etkinlikleri

TÜBİTAK BİDEB 2237

FULYA ÖNER ARMAĞAN
Öğretmen Adayları Uygulamalı Etkinliklerle Buluşuyor

ERMAN YÜKSELTÜRK
Öğretmen Adaylarına Yönelik Artırılmış Gerçeklik ileEtkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri

FATİH ONUR HOCAOĞLU
Yenilenebilir Enerji Sistemleri Kış Kursu

BAHADIR NAMDAR
Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Öğrencilerine Teknoloji Destekli Argümantasyon Eğitimi

METE ÖZCAN
TÜBİTAK-2237-A-Sağlık Bilimleri Alanında Lisans Eğitimi Gören Öğrenciler İçin Akademik Becerilere Giriş ve Proje Eğitimi: TÜBİTAK Bilim Okulu

CİHAN BAYRAKDAR
Kıyı Alanlarının Bütünleşik Planlanma ve Yönetimi

ZEYNEP TATLI
Web 2.0 Destekli Ölçme Değerlendirme Etkinlikleri

DAVUT SARITAŞ
Fen Öğretiminde Alana Özgü Yöntem-Materyal Uyumu ve Entegrasyonu

GÜLRİZ UYGUR
Hukuk Felsefesi Yaz Seminerleri

CANAN LAÇİN ŞİMŞEK
Fen Bilimleri Öğretmen Adayları Bilim Merkezini Keşfediyor

PERİHAN ÜNAK
Uygulamalı Radyofarmasi Kursu

SÜLEYMAN SANDAL
Sağlık ve Doğa Bilimleri Lisans Öğrencileri için Akademik Becerilere Giriş: Bilim Okulu

BETÜL BAL GEZEGİN
Uzaktan Eğitimle Yakınlaşma Zamanı: İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik Uzaktan Eğitim Bilgi ve Becerileri Kazandırma Kursu

EBRU AKKÖPRÜ
Van Gölü Havzası Kıyı AlanlarınınPlanlanma ve Yönetimi

NURDAN KAVAKLI
İngilizce Öğretmeni Adaylarına Yabancı Dil Eğitiminde 21. Yüzyıl Becerilerinin Kullanımı Eğitimi

AYŞEGÜL OĞUZ NAMDAR
Yaratıcı Drama İle Sınıf Öğretmeni Adaylarına Değerler Eğitimi Uygulamaları

NURAY YAZIHAN
Sağlık Alanında Ürün ve Teknoloji Geliştirme Süreci

FATİH DOĞAN KOCA
Sucul Ekosistemlerde Araştırma Yöntemleri

HÜSEYİN ÜNLÜ
Sınıf Öğretmeni Adaylarına Yönelik Beden Eğitimi Bilim Danışmanlığı

HAKAN PARLAKPINAR
Sağlık, Doğa ve Fen Bilimleri Alanı Lisans Öğrencilerine Yönelik Uygulamalı Proje Önerisi Hazırlama, Yürütme ve Akademik Kazanımlar Eğitimi

UĞUR SARI
STEM Eğitimi ve Arduino ile Fiziksel Programlama

YASİN ÜNAL
Doğa Bilimlerinde Arazi-Kamp Teknikleri

ORHAN ÇAKIROĞLU
Disleksi Eğitici Eğitimi

HÜSEYİN TUROĞLU
Akarsu Havzası Yönetiminin (AHY) Coğrafi Kapsamı Bilimsel Eğitimi

DİLARA FATOŞ ÖZER
Otizm Spektrum Bozukluğu Ve Motor Beceri

CEM OKTAY GÜZELLER
RStudio İle Temel İstatistiksel Uygulamalar ve Raporlama Eğitimi

SEDAT KARAÇAM
Gök Kubbeye Yolculuk

ERKAN HASAN ATALMIŞ
Üst Düzey Becerileri Ölçen Soru Yazma Sanatı

ERSİN KARADEMİR
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Beceri Temelli Ölçme Aracı Hazırlama Eğitimi

SUAT TEKİN
Lisans Öğrencileri için Akademik Becerilere Giriş ve TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Hazırlama Süreci

ERDOĞAN BOZ
Modern Ağız Atlası Hazırlama Yöntem ve Teknikleri

VELİ ORTAÇEŞME
Peyzaj Tasarımında Engelli Dostu Çözümler

HASAN AKAN
Etnobotanik Araştırma Teknikleri

UFUK AKBAŞ
Lisansüstü Eğitim Gören Araştırmacılara Yönelik Uygulamalı Nicel Veri Analizi Eğitimi

NEŞE GÜLER
Başarı Testi Nasıl Geliştirilir? Farklı Ölçme Kuramlarına Göre Tüm Yönleriyle Başarı Testi Geliştirme

PERVİN ŞENOL
İklim Değişikliğine Duyarlı Yerleşimlere Doğru: Geleceği Birlikte Düşünelim

MİNE ALADAĞ
Psikolojik Danışma Alanında Süpervizör Eğitimi

NİLGÜL KARADENİZ
Kentsel Yayılım Alanlarında İklim Değişikliği Uyum Sürecinde Doğa Tabanlı Çözümler

SELİM KUTLU
Tıp Fakültesi Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Laboratuvar Hayvanlarında İleri Düzey Deneysel Araştırmalar Kursu

İSMAİL HAKKI TEKİNER
Gastronomide Bilim ve Teknik: Mutfakta Mühendis Var

FATİH GÜNGÖR
Eğitim Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Öğrencilere İngilizce Bilimsel Makale Yazım ve Yayımlama Kursu

BETÜL TİMUR
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Yenilikçi Öğrenme Yaklaşımları ile Fen Eğitimi

ATİLA GÜL
Korunan Doğal Alanların Bütüncül Planlama Tasarım Süreçleri Eğitimi

SONGÜL AKBULUT ÖZEN
Bilimsel Araştırmalarda X-Işınları Analiz Teknikleri (BiXat)

SEDAT ŞEN
Eğitim Bilimlerinde İleri Metodoloji Uygulamaları

SELÇUK KARAMAN
Dijital Öğrencilik Eğitimi Etkinliği

MENEMŞE GÜMÜŞDERELİOĞLU
Teorik Ve Uygulamalı Doku Mühendisliği Kursu

SALİH ÇEPNİ
Alan Uzmanlarıyla Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Kültürüne Yolculuk

FİLİZ ONAT
Epilepsi ve Deneysel Modelleri: Teorik ve Uygulamalı Bilimsel Eğitim Etkinliği Programı

AHMET İLHAN ŞEN
Sınıf Öğretmeni Adayları İçin Okul Dışı Ortamlarda Fen Öğretimi

SEZEN ARSLAN
Lisans Öğrencilerine İngilizce Öğretiminde Diyalojik Öğretimin Kullanımı Kursu

SİBEL BALCI
Kuramdan Uygulamaya Nitel Araştırma

HASAN KARAL
Uzaktan Eğitim Pedagojisi ve Uzaktan Eğitimde Yeni Eğilimler Semineri

SERVET ÇELİK
Sosyal Bilimler Alanındaki Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Yönelik İngilizce Bilimsel Makale Yazım ve Yayınlama Kursu

KÜRŞAD ÖZKAN
Biyolojik Çeşitliliğin Tür, Taksonomik, Fonksiyonel ve Yapısal Özelliklere Dayalı Tespiti

ASİYE ŞENGÜL AVŞAR
Lisansüstü Öğrenciler İçin Bilimsel Araştırma Günleri

SİNAN ÇINAR
Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Mühendislik Tasarım Süreci (MTS)’Ni Öğreniyor

ŞEYMA UYAR
Nitelikli Soru Nasıl Yazılır? Bilişsel gelişim sürecine göre soru yazma, sınıf içi ölçme ve değerlendirme araçlarında geçerlilik, güvenirlik, madde yanlılığı ve bilişsel tanı modellerine dayalı değerlendirme

HALİT FİLİZ
Sucul Türlerde İstilacılık Potansiyeli Belirleme / Risk Tarama ve R Programı Temelli Uygulamalar

ALİ ŞÜKRÜ ÖZBAY
İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik Dijital Okur-Yazarlık Eğitimi

EFE SEZGİN
Ege Hesaplamalı Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Seminerleri

ÜNAL ÇAKIROĞLU
Robotik Öğretmeyi Öğreniyorum

SİBEL AKIN
Eğitim Alanındaki Lisansüstü Öğrenciler İçin Bilimsel Araştırma Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu

HARUN ÇELİK
Fen Bilimleri Öğretimine Yönelik Girişimcilik Eğitimi (FÖYGE)

AYLİN SEPİCİ DİNÇEL
Araştırmada ve Tıbbi Uygulamada Kullanılan Moleküler Laboratuvar Teknikleri: Uygulamalı Eğitim Kursu

HASAN ÖZDEMİR
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Doğal Afetler

MERYEM SEFERİNOĞLU
Ulusal Nükleer Enerji ve Nükleer Bilimler (UNEB) Semineri

HAKAN ÜLPER
Güncel Gelişmeler Bağlamında Okuma Alan Bilgisi ve Eğitimi

İDRİS OĞURLU
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu

MEHMET KÜÇÜK
Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencileri Temel Bilimlerde Proje Yapıyor

SELAMİ AYDIN
Yabancı Dil Öğretmen Adayları için Araştırma Becerilerini Geliştirme Kursu

SÜLEYMAN YAMAN
Eğitim Bilimleri Alanlarında Lisansüstü Eğitim Gören Öğrenciler İçin Proje Hazırlama Kursu

ARİF ALTUN
Bireyselleştirilmiş E-Öğrenme Ortamlarının Tasarımı ve E-Öğrenmede Yeni Eğilimler Semineri

İBRAHİM YILDIRIM
Eğitim Bilimlerinde İleri Metodoloji Uygulamaları

SUNA TİMUR
In vitro tekniklerden in vivo uygulamalara: İki Boyutlu (2D) – Üç Boyutlu (3D) Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği Çalışmaları

DENİZ TAŞCI
Sivil Havacılık Yönetimi/Yönetim ve Organizasyon/Pazarlama Alanlarında Doktora Öğrencilerine Yönelik Proje Yazma Eğitimi

YILMAZ GEÇİT
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerine 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Eğitimi

NURETTİN AYDOĞDU
Bilim Okulu: Tıbbi Bilimler Alanındaki Lisans Öğrencilerine Yönelik Akademik Becerilere Giriş ve TÜBİTAK Proje Hazırlama Eğitimi

EVREN KOBAN BAŞTANLAR
Evrimsel Genom Bilim Uygulamalı Eğitimleri