TÜBİTAK-BİDEB 2237-A Sosyal Bilimler Alanındaki Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Yönelik Kurs

TÜBİTAK 2237-A
TÜBİTAK Öğrenci Kursu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) “2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı” kapsamında gerçekleştirilecek olan bu etkinlikte ilgili TÜBİTAK desteği katılımcılara kullandırılacak olup; katılımcıların ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri belirlenen esaslar çerçevesinde bu bütçeden karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir sebeple ücret talep edilmeyecektir. Bu projeye katılmak isteyen genç akademisyenlerin en geç 01.01.2021 günü mesai bitimine kadar adresindeki Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir. Katılımcıların belirlenmesi işlemi son başvuru tarihinden sonra 14 iş günü içerisinde yapılacak ve seçilen katılımcılar telefon ve e-posta yoluyla bilgilendirileceklerdir.

Türkiye’de herhangi bir devlet ya da vakıf üniversitesinde Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam eden genç araştırmacılara yönelik olarak hazırlanan “Sosyal Bilimler Alanındaki Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Yönelik İngilizce Bilimsel Makale Yazım ve Yayımlama Kursu” adlı bilimsel eğitim etkinliği konaklamalı olarak Trabzon ilinde gerçekleştirilecektir.

TÜBİTAK-BİDEB 2237-A
Sosyal Bilimler Alanındaki Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Yönelik
“İngilizce Bilimsel Makale Yazım ve Yayınlama” Kursu
4-7 Şubat 2021
Trabzon

Sosyal Bilimler Alanındaki Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Yönelik Kurs Başvuru Şartları

Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların belirlenmesinde aşağıdaki ölçüt ve ilkeler uygulanacaktır:

Proje kapsamında 25 katılımcıya yer verilecek olup, başvurular arasından 25 asil ve 15 yedek katılımcı seçilecektir.

Başvuruda bulunan adaylar Türkiye’deki devlet veya vakıf üniversitelerin birisinde Sosyal Bilimler temel alanının herhangi bir alt dalında lisansüstü düzeyinde öğrenim görüyor olmalıdır.

Katılımcıların belirlenmesinde mümkün olduğunca üniversite, bölüm, bölge ve şehir, cinsiyet gibi özellikler değerlendirilecek olup homojen/dengeli bir dağılımın sağlanmasına çalışılacaktır.

Katılımcılar arasından yukarında belirtilen homojen dağılım da göz önünde bulundurularak akademik düzeyleri daha ileri olanlara ( lisansüstü eğitimler arasından yüksek lisans ve doktora aşamaların olup tez döneminde olanlara) öncelik verilecektir.

Daha önce herhangi bir TÜBİTAK projesine katılmamış olan adaylara öncelik verilecektir.

Katılımcıların seçiminde öncelikli olarak başarı kriteri esas alınacak olup adayların lisansüstü programlarında kümülatif akademik not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olmalıdır. Farklı not sistemi uygulayan üniversitelerden başvuranların kurumu tarafından onaylı 4.00/lük not sistemine çevrilmiş belgeleri gerekmektedir.

Adaylar başvuru esnasında ÖSYM’nin yapmış olduğu bir sınavdan veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların herhangi birisinden en az B1 seviyesinde İngilizce bildiğini gösteren bir puan aldıklarını belgelemek durumundadırlar (YDS 60, YÖKDİL 70, TOEFL 72, IETLS 5.5).

Proje ekibinden herhangi birisiyle birinci derece akrabalığı olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Proje Yürütücüsü:
Doç. Dr. Servet ÇELİK

Etkinliğin düzenleneceği Luxor Residence Otel Trabzon ilinde yer almaktadır.