TÜBİTAK BİDEB 2237-A Lisansüstü Eğitim Gören Araştırmacılara Yönelik Uygulamalı Nicel Veri Analizi Eğitimi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Farabi Öğretmen Akademisi bünyesinde “Lisansüstü Eğitim Gören Araştırmacılara Yönelik Uygulamalı Nicel Veri Analizi Eğitimi” adlı etkinliğin 29 Mart-3 Nisan 2021 tarihleri arasında çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Etkinliğin odağında; bilimsel araştırmaların tasarlanması sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve elde edilen verilere uygun istatistiksel testin gerçekleştirilerek raporlaştırılmasına yönelik uygulamalar yer almaktadır. Bu kapsamda problemin tanımlanması, örneklemin belirlenmesi, amaca uygun ölçme araçlarının geliştirilmesi, elde edilen verilerin düzenlenmesi, farklı istatistiksel tekniklerin SPSS ile gerçekleştirilmesi ve analiz sonuçların sunulması aşamalarında dikkat edilmesi gereken durumlara ve uyulması gereken ilkelere yer verilecektir.

TÜBİTAK BİDEB 2237-A programı kapsamında desteklenen “Lisansüstü Eğitim Gören Araştırmacılara Yönelik Uygulamalı Nicel Veri Analizi Eğitimi” için katılımcıların seçiminde aşağıdaki kriterlere dikkat edilecektir.

1. Başvuru kriterleri

Tezli yüksek lisans veya doktora programına devam ediyor olmak (etkinlik, sosyal bilimlerin tüm alanlarına yönelik olmakla birlikte, özellikle eğitim bilimleri alanında çalışanlar için daha faydalı olacaktır)
İkamet ettiği il dışında yer alan bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görüyor olmak
35 yaşından gün almamış olmak
ARBİS veri tabanında kayıtlı olmak
14.03.2021 saat 23.59’dan önce başvuruda bulunmak

2. Değerlendirme kriterleri

Etkinlik 30 katılımcı ile gerçekleştirilecektir. Etkinlikte 15 kadın ve 15 erkek katılımcıya yer verilecektir. Bu katılımcıların 10 tanesinin doktora, 20 tanesinin yüksek lisans öğrencisi olmasına dikkat edilecektir. Tez aşamasında olanlara öncelik tanınacaktır.
Katılımcılar genel not ortalamasına göre yapılacak sıralamaya göre belirlenecektir.
Başvuruların alınması için hazırlanan formda araştırmacıların, nicel araştırmalarda istatistik paket programlarının kullanma, sosyal bilimlerde sıklıkla başvurulan istatistiksel analizleri gerçekleştirme ve raporlaştırma süreçlerine ilişkin yeterlik düzeylerini belirttikleri bir dizi soruya yer verilmektedir. Bu sorulara verilen yanıtlar incelenecek ve yeterlik düzeyinin düşük olduğunu belirten araştırmacılara öncelik tanınacaktır.
Katılımcılarda, ikamet ettikleri il, öğrenime devam ettikleri kurum ve anabilim dalı açısından mümkün olduğunca çeşitlilik sağlanmaya çalışılacaktır.
Dikkat: Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması gerekmektedir.

nicelverianalizi.wordpress.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

1 + 16 =