TÜBİTAK BİDEB 2237-A Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Beceri Temelli Ölçme Aracı Hazırlama Eğitimi

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA

BECERİ TEMELLİ ÖLÇME ARACI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Bu sayfa; TÜBİTAK BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında önerilen ve 06-12 Eylül 2020 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilmesi planlanan Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Beceri Temelli Ölçme Aracı Hazırlama Eğitimi adlı projeye aittir.

Projemiz TÜBİTAK tarafından desteklendiği takdirde kabul edilecek bursiyerlerin yol, konaklama ve iaşe bedelleri karşılanacaktır.

Projenin amacı ve içerik

MEB (2018) tarafından hazırlanan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına göre; “Hiçbir insan bir başkasının birebir aynısı değildir. Bu sebeple öğretim programlarının ve buna bağlı olarak ölçme ve değerlendirme sürecinin “herkese uygun”, “herkes için geçerli ve standart olması” insanın doğasına terstir. Bu sebeple ölçme ve değerlendirme sürecinde azami çeşitlilik ve esneklik anlayışıyla hareket edilmesi şarttır. Buna göre Eğitimde ölçme ve değerlendirme uygulamaları eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır ve eğitim süreci boyunca yapılır. Ölçme sonuçları tek başına değil izlenen süreçlerle birlikte bütünlük içinde ele alınır.” Bu bağlamda ölçme ve değerlendirmeyi olabildiğince çeşitli ve süreç temelli yapmak önemlidir. Günümüzde özellikle 21. yüzyıl becerilerinin ortaya çıkmasıyla bireylerin / öğrenenlerin birçok açıdan ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerekliliği doğmuştur. Beceri temelli ölçme bu anlamda büyük önem ifade etmektedir. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı)’nın temel amacı, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerisini ölçmektir. Bu kapsamda ülkemizde de son dönemlerde özellikle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yeni nesil / beceri temelli sorulara yer verildiği görülmektedir. Her iki sınavın da ortak tarafı fen bilimleri içeriklerinin sınavlarda beceri temelli olarak ölçülme hedeflerinin olmasıdır. Bu sebeple fen bilgisi öğretmen adaylarının lisans eğitimleri süresince farklı yol ve yöntemlerle becerilerin nasıl ölçüldüğü hususunda eğitimlere ihtiyaçları vardır. Bu etkinlikte fen bilgisi öğretmen adaylarına beceri temelli ölçme aracı hazırlama eğitimi verilmek amaçlanmaktadır. Bu amaç aşağıdaki kapsam doğrultusunda ve içeriklerle yürütülmesi planlanmaktadır. Proje ekibinde hem fen bilimleri eğitimi alanında uzman öğretim üyeleri hem de ölçme ve değerlendirme alanında uzman öğretim üyeleri yer almaktadır.

Bu etkinliğin kapsamı / içeriği şu şekildedir:

– Beceri nedir?

– Beceri temelli öğretim nasıl olmalıdır?

– Fen öğretiminde becerilerin sınıflandırılması ve kullanımı nasıldır?

– Bilimsel Süreç Becerileri nedir? Nasıl sınıflandırılır?

– Öğretim süreçlerinde beceriler nasıl ölçülür?

– Beceri temelli ölçme araçları nasıl hazırlanır?

Projenin Hedef Kitlesi

Fen bilgisi öğretmeni adaylarıdır. Bu etkinlikte fen bilgisi öğretmen adaylarının beceri temelli ölçme araçlarını oluşturmaları amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan 24 öğretmen adayının başvurusu kabul edilecektir:

Fen Bilgisi öğretmenliği programında lisans düzeyinde öğrenim görüyor olmak,
Ölçme ve Değerlendirme veya benzeri içerikli ders almış olmak (3 veya 4. Sınıf öğrencileri tercih edilmesi planlanmaktadır),
En az 2,70 akademik ortalamaya sahip olmak.
Yukarıda belirtilen kriterlere uygun adaylar arasından farklı üniversitelere uygun dağılım gösterecek biçimde 24 öğretmen adayı seçilecektir. Aynı üniversiteden fazla başvuru olması halinde not ortalaması yüksek olan öğrenciler tercih edilecektir.

Öğretmen adaylarının fırsat eşitliği göz önüne alınarak ve yaygın etkinin arttırılması bakımından belirlenmesinde aranan koşullar:

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde Fen Bilgisi Öğretmenliği programında 3 veya 4. Sınıf öğrencisi olma (güncel öğrenci belgesi istenecektir),
3. ve 4. sınıf seviyelerinin eşit dağılımı
Cinsiyet bakımından eşit dağılım
Farklı üniversite/şehre uygun dağılım
Genel akademik not ortalaması en az 4 üzerinden 2,7 olma (güncel transkript istenecektir)
TÜBİTAK tarafından yapılan benzer proje etkinliklerine daha önceden katılmamış olma
TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olma
olarak belirlenmiştir.

Proje Ekibi

Koordinatör

Doç. Dr. Ersin KARADEMİR
Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Ersin KARADEMİR- ESOGÜ Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üy. Yasemin ÖZDEM YILMAZ- Muğla Sıtkı Koçman Ün. Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üy. Eren Can AYBEK- PAÜ Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üy. Murat Doğan ŞAHİN- Anadolu Üniv. Eğitim Fakültesi
Bilim Kurulu

Prof. Dr. Özden TEZEL- ESOGÜ Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU- Amasya Üniv. Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Serkan SEVİM- PAÜ Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Ersin KARADEMİR- ESOGÜ Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Özge AYDIN ŞENGÜL- DPÜ Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üy. Eren Can AYBEK- PAÜ Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üy. Ahmet Salih ŞİMŞEK- Ahi Evran Üniv. Eğitim Fakültesi
Eğitmenler

Doç. Dr. Ersin KARADEMİR- ESOGÜ Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Özge AYDIN ŞENGÜL- DPÜ Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üy. Eren Can AYBEK- PAÜ Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üy. Yasemin ÖZDEM YILMAZ- Muğla Sıtkı Koçman Ün. Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üy. Murat Doğan ŞAHİN- Anadolu Üniv. Eğitim Fakültesi

Proje Başvurusu

Projeye başvuru yapmak için çevrimiçi başvuru formunu doldurunuz.