Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237TÜBİTAK BİDEB 2237-A Eğitim Programı Liderliği Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu II

TÜBİTAK BİDEB 2237-A Eğitim Programı Liderliği Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu II

Literatür incelendiğinde, eğitim programı liderliği, kapsayıcı ve pozitif öğrenme kültürünü artırma, sosyal adalete yönelik modeller üretme, eğitim programı teorisi ve programın sosyo-kültürel ve ekonomik boyutlarına odaklanma şeklinde kendini göstermektedir (Henderson, 2015; Ylimaki, 2012). Liderlik becerilerinin toplum hayatındaki öneminin yeterince açık olması, her kademede liderlik beceri ve yetkinliklerine olan vurgu bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Tüm öğrencileri kapsayan ve pozitif öğrenme kültürünü ön plana çıkaran bu anlayışta, bilgiyi uygulamaya dönüştürme, bireysel ve sosyal sorumluluk alabilme, diğer insanlarla bir proje çerçevesine bir araya gelme, sorunları analiz etme ve çözüm önerilerini paylaşma, sadece sınıf için değil yaşadığı sosyal çevre için de etkinlikler düzenleyebilme yetkinlikleri geliştirme amaçlanmıştır. Lisansüstü öğrencileri, sosyal çevre için sorumluluk alma konusunda isteklendirme, eğitsel otobiyografi ve öz-bilinç geliştirme konusunda farkındalık yaratma ise diğer amaçtır.

Etkinlik Konuları

 • Eğitim programı liderliği
 • Currere yöntemi
 • Eğitsel otobiyografi
 • Anlamaya dayalı tasarım (UbD)
 • Sosyal sorumluluk
 • Gönüllülük
 • Öğretim ve öğrenme liderliği
  • Eğitimde uluslararası hareketlilik ve liderlik
  • Dijital ortamdaki öğrenme ve liderlik fırsatları

 

Katılımcılarda aranan koşullar:

 • Eğitim bilimleri veya alan eğitimi programlarından birinde lisansüstü eğitim yapıyor olmak,
 • Yüksek lisans veya doktora için 3.00 ve üzeri genel akademik not ortalamasına sahip olmak (Lisansüstü eğitime 2023-2024 Güz döneminde başlayanlar için lisans ortalamasının 2.50 ve üzeri olma şartı aranacaktır). Farklı not sistemleri kullanan üniversitelerden başvuru yapılması halinde 4.00’lük not sistemine çevrilerek sisteme giriş yapılacaktır.
 • Katılımcıların TÜBİTAK- Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması

 

Bu etkinliğe katılım ücretsizdir. Konaklama ve yemek masraflarının tamamı ve yol ücretinin belirli bir kısmı TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. (Yol ücreti uzaklığa göre farklılık göstermektedir.)

Katılım gösteren lisansüstü eğitim gören öğrenciler, proje takvimi uyarınca belirlenen etkinliklere 13-18 Kasım 2023 tarihinde yüz yüze olarak katılacaklardır.

Başvuruların Başlaması: 1 Ekim 2023
Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması: 5 Kasım 2023
Etkinlik Tarihi: 13-18 Kasım 2023

 

Kurs adresi: https://programliderligi.gazi.edu.tr
Başvuru adresi: https://programliderligi.gazi.edu.tr/view/page/293265/basvuru