TÜBİTAK Akademik Düzeyde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

Üniversitelerimizde sosyal, fen ve eğitim bilimleri alanlarında görev yapan en az doktora/sanatta yeterliliğini almış dolayısıyla tez aşamasına geçmiş doktora öğrencileri veya doktora mezunu araştırmacıların Bilimsel Araştırma Proje önerisi hazırlama ve yürütme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcılara, proje hazırlama öncesi bilinmesi gereken; temel kavramlar (bilgi, bilim, bilimsel araştırma, bilimsel etkinlikler, bilimsel araştırma ile ilgili deyimler), bilimsel araştırma konusunun seçimi, hipotez kurma, araştırmanın planlanması, proje yönetimi, araştırma sonuçlarının analizi ve dokümantasyonu konuları etkileşimli seminerlerle anlatılacaktır. Proje döngüleri ve aşamaları aktif tartışmalarla ele alınacaktır. Genellikle öğleden sonraki oturumlarda verilen bilgiler doğrultusunda katılımcılara proje yazımı konularında uygulamalar yaptırılacaktır. Bu amaçla katılımcılar 3 gruba (Sosyal, Fen ve Eğitim Bilimleri) ayrılarak, alanlarına uygun anahtar kelimeler verilerek bir proje konusu bulmaları sağlanacak ve bir TÜBİTAK 1001 projesi adım adım yazdırılarak, her bir adımı eğitmenlerin katkı ve önerileri ile olgunlaştırılarak tamamlanacaktır. Son gün her grubun hazırladığı projeler sunum şeklinde hazırlanarak sunulacak ve diğer grupların sorduğu sorular cevaplanarak, projeler savunulacak ve panel süreci uygulanacaktır. TÜBİTAK panellerindeki benzer puanlama ve değerlendirme pusulası kullanılarak, katılımcılara panel süreci birebir yaşatılacaktır.
Ayrıca her bir gruba daha önce TÜBİTAK Panel Sisteminde değerlendirilmiş kabul (tamamlanan bir proje) ve ret cevabı alan birer proje örneği verilerek TÜBİTAK panel sistemine göre değerlendirmeleri sağlanacaktır. Panelistlik görevinin nasıl yapılacağı, uyulması gereken kurallar ve değerlendirme aşamaları uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Kabul ve ret cevabı alan birer proje örneği, oluşturulan 3 farklı grup tarafından değerlendirmeleri sağlanacak ve farklı panellerin aynı proje üzerindeki görüşleri tartışılacaktır. Daha sonra TÜBİTAK panelinden gelen raporlarla karşılaştırılacaktır. Sonuç olarak TÜBİTAK panel sistemi aynı şekilde uygulanmaya çalışılacaktır. Bu etkinliklerle, proje yazma konusunda kazanılan bilgilerinin pekiştirilmesi sağlanacaktır.
Bu proje eğitiminde farklı disiplinlerden alt gruplar oluşturarak uygulamalı bir eğitimin verilmesi amaçlanmıştır. 2237 proje eğitimlerinin ilk uygulanmaya başlandığı 2013 yıllarından 2015 yılının başlarına kadar aynı alandan 24 katılımcı gruplar çok kolay bir şekilde oluşturulmaktaydı. Ancak üniversitelerimizde proje eğitimlerinin yaygınlaşması nedeniyle eğitime katılım taleplerinde nispeten bir azalma meydana gelmiştir. Bu nedenle etkinliğe başvuranlar arasından gerçekten proje yazmak için bu eğitime katılmak isteyenlerin seçimi zorlaşmakta, eğitim sonrası proje yazanların sayısı nispeten daha az olmaktadır. Projemize tahsis edilecek bütçenin daha ekonomik ve daha fazla katılımcıya katkı vermesi amacıyla bu proje etkinliğimiz 3 alandan (sosyal, fen ve eğitim bilimleri) ortalama 7 kişinin katılabileceği toplam 21 kişiden oluşacak şekilde planlanmıştır. Bu disiplinlere bağlı olarak da eğitmenlerimiz de bu disiplinlerden seçilmiştir. Proje yazımı ve uygulama aşamasında bütün eğitmenlerimiz, kendi alanı ile ilgili 7 katılımcıya rehberlik ve danışmanlık yapacaktır. Proje koordinatörü de eğitmen olarak bu süreçlere aktif olarak katılacaktır. Proje yürütücüsünün özgeçmiş formunda da görülebileceği gibi üniversitemiz bünyesinde disiplinler arası formatta yapılan eğitimlerde, farklı alanlardaki katılımcıların etkileşimlerinin pozitif yönde olduğu ve tek bir disipline yönelik yapılan eğitimlere oranla hiçbir olumsuzluğun olmadığı da tecrübe edilmiştir.

Farklı alanlardan oluşturulan bu toplantıların bir avantajı da müracaat edenler arasından gerçekten proje yazmaya ilgi ve istekli olan araştırıcıların seçiminin daha kolay olmasıdır.

Belirtilen disiplinlerde Trabzon Üniversitesi’nde ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde birçok proje eğitimi etkinliğinde görev alan ve proje konusunda çok deneyimli bir grup bulunduğundan (aşağıda eğitmen olarak katıldıkları proje eğitimi sayıları verilmiştir), gerek proje maliyetini artırmamak gerekse içerisinde bulunduğumuz Covid-19 salgını dönemi riskine karşı bir tedbir olarak Trabzon ve civar iller (Rize, Giresun vb.) dışından bir öğretim üyesinin davet edilmemesi planlanmaktadır.

ZEYNEP TATLI Akademik Düzeyde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi