TÜBİTAK “5001 Akademik e-Kitap” ve “5002 Akademik e-Ders” Çağrıları

TÜBİTAK tarafından akademik kaynak eksikliğinin giderilmesi, modern araçlarla zenginleştirilen ders materyallerinin tüm öğrencilerin erişimine sunulması ve eğitim kalitesinin artırılması amacıyla iki çağrı programı başlatıldı.
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Kitaplar Müdürlüğü bünyesinde “5000 Dijital içerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı” kapsamında çağrıya açılan “5001 Akademik e-Kitap” ve “5002 Akademik e-Ders” programları ile e-Kitap ve e-Ders içerikleri desteklenecek.
Çağrı programları ile ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik Türkçe kaynaklar artırılacak ve ders materyali havuzu oluşturulacak. Akademisyenlerin Türkçe eser yazmaları teşvik edilecek, zengin içeriğe sahip akademik kaynakların çeşit ve niteliği artırılacak. Program sonunda ortaya çıkacak ders materyalleri, çevrimiçi ve ücretsiz olarak tüm öğrencilerin erişimine açılacak. Hazırlanacak eserlerden öğretim elemanları da yararlanabilecek.
Destek kapsamında yaklaşık 30 dersin yer aldığı çağrılara bireysel başvurular gerçekleştirilebileceği gibi kurumsal olarak da başvuruda bulunulabilecek. Başvuruları 31 Aralık 2014 tarihine kadar devam edecek olan proje ile ilgili detaylı bilgiye www.tubitak.gov.tr internet adresi destekler bölümü bilim ve toplum, ulusal programlar 5000 – Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı bölümünden ulaşılabilir.