TÜBİTAK 4008 Olumlu Davranışsal Destek: Genel Eğitim Ortamlarında Alternatif Davranış Yönetimi

TÜBİTAK 4008
Olumlu Davranışsal Destek: Genel Eğitim Ortamlarında Alternatif Davranış Yönetimi

TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenen” Olumlu Davranışsal Destek: Genel Eğitim Ortamlarında Alternatif Davranış Yönetimi “projesi önbaşvuruları başlamıştır.. Projeye katılım ücretsiz olup katılımcıların ilgili yerdeki konaklama, kahvaltı ve öğle yemekleri proje bütçesinden karşılanacaktır. Proje sonunda katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

Hedef Kitle: Sınıf Öğretmenleri

Günümüzde problem davranışlara, normal gelişim gösteren ve gelişimsel geriliği olan çocuklarda oldukça sık rastlanmaktadır. Problem davranış gösteren çocuklar bu davranışları nedeniyle, eğitim ve öğretim olanaklarından yeterince yararlanamadıkları için, okulda başarısız olma riski altındadır. Olumlu davranışsal destek, bireyin olumlu davranışlarını geliştirmek ve yeni davranışlar öğretmek için uygulamalı davranış analizi ilkelerini kullanan ve bireyin yaşam kalitesini artırmak ve problem davranışlarını azaltmak için bireyin yaşadığı çevreyi desenleyen ya da değiştiren bir yaklaşımdır.

Birinci aşama ya da önleme aşaması olarak da adlandırılan süreçte; okulda problem davranışlar gösterme riski olsun olmasın problem ortaya çıkmadan önce problemi önlemeyi hedefleyen, okuldaki tüm çocukların başarılı olabilmeleri için yüksek nitelikte destekleyici ortam düzenlemelerinin ve uygun stratejilerin kullanımını içermektedir.

İkinci aşama; birincil önleme uygulamalarına yanıt vermeyen benzer kazanım veya performans eksiklikleri sergileyen öğrencilere sunulan müdahaleleri içermektedir. Bu öğrencilerin oranı yaklaşık olarak %10-15’tir.

Üçüncül düzey müdahaleler, problem davranış sergileyen ve akademik başarısı düşük önceki iki düzeyde de başarılı olamamış, bireyselleştirilmiş ve yoğun programa ihtiyaç duyan öğrencileri kapsamaktadır. Üçüncül düzey müdahaleler, bireyselleştirilmiş programları ve işlevsel değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır.

Bu proje aracılığıyla öğretmenlere olumlu davranışsal destek müdahalelerinin tanıtılması ve öğretmenlerin çalışmakta oldukları eğitim ortamlarını desenleme sürecinde olumlu davranışsal destek müdahalelerinden yararlanabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Proje sürecinde etkinlikler Eskişehir Öğretmenevi gerçekleştirilecektir.
Katılımcılar proje sürecinde Eskişehir Öğretmenevi’nde konaklayacak olup konaklama ücreti proje tarafından karşılanacaktır.

Son Başvuru Tarihi 05 Şubat 2023
Etkinlik Tarihi 13 Mart – 17 Mart 2023

Doç. Dr. Aysun ÇOLAK (Proje Yürütücüsü)
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Bölümü

https://okuldaodd.anadolu.edu.tr