Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237TÜBİTAK 4008 Öğrenme Güçlüklerine Eğlenceli Destek: Dijital Oyunlar

TÜBİTAK 4008 Öğrenme Güçlüklerine Eğlenceli Destek: Dijital Oyunlar

TÜBİTAK 4008 – ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE YÖNELİK KAPSAYICI TOPLUM UYGULAMALARI DESTEKLEME PROGRAMI ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİNE EĞLENCELİ DESTEK: DİJİTAL OYUNLAR

Dijital oyunların imkan ve faydalarından esinlenerek, bu projenin amacı öğrenme güçlüğü ile baş etmekte olan öğrencilerle kaynaştırma/bütünleştirme ve/veya bireyselleştirilmiş öğretim programları dahilinde öğretim etkinlikleri yürütmekte olan sınıf öğretmenlerinin; çeşitli oyunlaştırma şablonlarına sahip, bireysel öğrenme hızı ve ihtiyacına göre düzenlenebilecek dijital ortamları tanımasını, organize edebilmesini ve kullanabilmesini sağlamaktır.

Projenin hedef kitlesini 12 istatistiki bölgeden seçilmiş 24 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Proje etkinlikleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde Muğla ilinde 10-14 Nisan 2023 tarihlerinde konaklamalı gerçekleştirilecektir. Proje etkinliklerinde, katılımcı sınıf öğretmenleri; dijital oyun hazırlama ortamlarında içerik oluşturma eğitimleri alarak, devam eden atölye çalışmalarında kendi içeriklerini oluşturacaklardır.

Proje Yürütücü
Dr. Bilge ASLAN ALTAN

Eğitim son başvuru tarihi 1 Mart 2023 saat:17.30’a kadardır.

Eğitim başvuru linki: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE5-M9IV9f7IYPtmK-Qzf0aZ0AtH3GXAX7VUBadICjjuyCog/viewform

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.