TÜBİTAK 4008 Öğrenciden Öğretmene Kapsayıcı Yaşantılar Projesi

TÜBİTAK 4008
TÜBİTAK 4008

TÜBİTAK 4008 Öğrenciden Öğretmene Kapsayıcı Yaşantılar Projesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yürütülen ve hafif düzey zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ve bu öğrencilerle çalışan öğretmenleri kapsayan bir projedir. Projenin amacı, öğretmenlerin bu öğrencilere yönelik farklı alanlarda gerçekleştirilen güncel yaklaşım ve yöntemleri keşfetmelerine, içerik geliştirme ve etkinlik tasarlama yeterliklerine katkı sağlamaktır.

Proje kapsamında, 29 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihleri arasında Sivas’ta bir dizi etkinlik düzenlenecektir. Bu etkinlikler arasında;

  • Hafif düzey zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda düzenlenen bilim atölyeleri
  • Öğretmenlere yönelik kapsayıcı eğitim uygulamaları seminerleri
  • Öğretmen ve öğrencilerin birlikte hazırladığı kapsayıcı eğitim etkinlikleri

Projenin hedefi, hafif düzey zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin eğitimlerini daha etkili ve verimli bir şekilde sürdürmelerine ve bu öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunan öğretmenlerin kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Projenin yürütücüsü olan Dr. Emine Seçil Karamuklu, projenin önemini şu şekilde ifade ediyor:

“Bu proje, hafif düzey zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin eğitimlerini daha kapsayıcı ve nitelikli hale getirmeye yönelik önemli bir adımdır. Proje kapsamında, öğretmenler bu öğrencilere yönelik farklı yaklaşım ve yöntemleri öğrenecek, içerik geliştirme ve etkinlik tasarlama becerilerini geliştireceklerdir. Bu da, öğretmenlerin öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim ortamı oluşturmalarına yardımcı olacaktır.”

Proje, hafif düzey zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin eğitimlerine ve bu öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunan öğretmenlerin kapasitelerine önemli bir katkı sağlayacaktır.