Tübitak 4008 Engelleri Aşan Yetenekler; Bilim ve Sanatta Benim Hikayem

Tübitak 4008
Tübitak 4008

Tübitak 4008 Engelleri Aşan Yetenekler; Bilim ve Sanatta Benim Hikayem projesi, özel öğrenme güçlüğü tanısına sahip 5. 6. Ve 7. Sınıf öğrencileriyle annelerine eğitim imkanı veriyor.

Bireylerin yeteneklerine, ilgi alanlarına ve kişisel özelliklerine uygun bir kariyer sürecine dâhil olması, birey açısından da toplum açısından da oldukça önemlidir. Mesleki rehberlik çalışmalarının okul öncesi dönemden başlayıp hayat boyu devam eden bir süreç olduğu söylenebilir.

Mesleki rehberlik çalışmalarının okul öncesi dönemden başlayıp hayat boyu devam eden bir süreç olduğu söylenebilir. Mesleki rehberlik çalışmalarında bireyler kendileriyle ilgili gözlemler yapıp, ilgi ve yeteneklerini fark etmek için çeşitli etkinliklerde yer almalı ve gözlemler yapmalıdırlar. Bu projede de amaç özel öğrenme güçlüğü tanısı almış olan bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmak ve yeteneklerini, ilgilerini fark ettirmektir. Katılımcılar yetenekleri, ilgi alanları ve kişisel özellikleriyle ilgili farkındalık sahibi olabilecekleri etkinliklerde yer alarak kendilerini gözlemleme fırsatı elde edeceklerdir.

Ayrıca projeye öğrencilerin kariyer sürecinde destek aldığı en büyük kaynak olan aile bireylerinden anneler de dâhil edilerek; annelerin çocukları hakkında gözlemler yapması ve kariyer süreçlerinde çocuklarına rehber olması amaçlanmıştır. Bu projenin alt amaçlarından biride anne- çocuk işbirliğini geliştirmektir. Yapılacak olan 21 etkinlikte annelerin ve çocukların belirli görevleri olacak ve işbirliği içinde etkinliklerin tamamlanması sağlanacaktır. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için Derince ve Körfez ilçesinde özel öğrenme güçlüğü (özgül öğrenme bozukluğu) tanısı almış 8 kız 8 erkek 16 6. Sınıf öğrencisi ve 16 anne; hazırlanan bilgi formu doğrultusunda amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme devamında ise maximum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle seçilecektir.

Tübitak 4008
Tübitak 4008

Ayrıca projeye öğrencilerin kariyer sürecinde destek aldığı en büyük kaynak olan aile bireylerinden anneler de dâhil edilerek; annelerin çocukları hakkında gözlemler yapması ve kariyer süreçlerinde çocuklarına rehber olması amaçlanmıştır. Bu projenin alt amaçlarından biride anne- çocuk işbirliğini geliştirmektir. Yapılacak olan 21 etkinlikte annelerin ve çocukların belirli görevleri olacak ve işbirliği içinde etkinliklerin tamamlanması sağlanacaktır. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için Derince ve Körfez ilçesinde özel öğrenme güçlüğü (özgül öğrenme bozukluğu) tanısı almış 8 kız 8 erkek 16 6. Sınıf öğrencisi ve 16 anne; hazırlanan bilgi formu doğrultusunda amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme devamında ise maximum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle seçilecektir.

Proje Yürütücüsü : Sümeyye İrem YETER

Hedef Kitle: özel öğrenme güçlüğü tanısına sahip 5. 6. Ve 7. Sınıf öğrencileriyle anneleri

@korfezbilsem

@engelleriasanyetenekler4008