TÜBİTAK 4007 Niğde Bilim Şenliği Projesi Karşılıklı Yardım ve İş Birliği

Müdürlüğümüz adına Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim YAŞAR, Niğde ÖHÜ adınada Prof. Dr. Hasan USLU imza attığı protokoller gereğince ÖHÜ, TÜBİTAK tarafından onaylanması halinde 05-10 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan proje etkinlikleri için laboratuvar ve dersliklerin kullanılması, yapılacak proje etkinliklerinde eğitmen olarak yer alacak olan personele gerekli iznin sağlanması, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında projeye ait duyuruların gerçekleştirilmesi ve proje afişlerinin Üniversitenin duyuru panolarına asılmasının sağlanması ve katılımın desteklenmesi gibi sorumlulukları yüklenirken, “TÜBİTAK 4007 Niğde Bilim Şenliği Projesi Karşılıklı Yardım ve İş Birliği” protokolünde ise Mühendislik Fakültesi ve Eğitim fakültesi öğrencilerini proje uygulama günleri olan 8-9-10 Eylül 2022 tarihlerinde projeye katılımının desteklenmesi, yapılacak atölye çalışmalarında atölye lideri, rehber ve konuşmacı olarak yer alacak personele gerekli iznin sağlanması, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında projeye ait duyuruların gerçekleştirilmesi ve proje afişlerinin Üniversitenin duyuru panolarına asılmasının sağlanması ve katılımın desteklenmesi konularını sorumluluğuna almış olacak.

YORUM YOK

Exit mobile version