TÜBİTAK 4007 Milas Bilim Şenliği

Bilim Şenliği
TÜBİTAK 4007

Milas’ta yaşayan herkes için hazırlanan Milas Bilim Şenliği projesinin ilk amacı; Milas halkının bilime karşı ilgi duymasını sağlamaktır. Bilimsel bilgiyi toplum kitlelerine ulaştırmayı sağlamak için toplam 19 amaç belirlenmiştir. Projeler ihtiyaçtan doğar. Ege Bölgesi’nin kıyı şehirlerinden biri olan Milas; 139.000 nüfusu, 22.000 öğrencisi ve 116 köy yaşam alanıyla, yeniliklere ve gelişmeye ihtiyaç duymaktadır. Bölgede tarımın, tarihi ve kültürel öğelerin zenginliği ile el sanatlarının çeşitliliği de düşünüldüğünde; Projemiz “Köyde Şehirde Kültür Sanat Bilim Her Yerde” sloganıyla, Milas halkına bilimsel bilgileri aktarmak ve yaygınlaştırmak için gerçekleştirilecektir. Proje önerimizin faaliyet alanı Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerdir. Bununla birlikte Teknik Bilimler ve Tarımsal Bilimler alanlarında da etkinlikler hazırlanmıştır. Projemizin faaliyet alanlarının alt başlıkları ise şöyledir: Eğitim bilimleri, özel eğitim, bilgisayar teknolojisi eğitimi, kök hücre mühendisliği, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi, kirlilik önleme ve atık azaltma, el sanatları ve güzel sanatlardır. Alanların belirlenmesinde söyleşi konuları ve seçilen etkinlikler belirleyici olmuştur. Proje etkisi ile halkın bilime karşı olumlu bir tutum sergilemesi; Kültür ve sanatta özgün fikirler geliştirmesi beklenmektedir.

Projenin hedef kitlesi; 26 birleştirilmiş sınıflı köy ilkokulunun öğrencileri ile birlikte okul öncesinden üniversiteye kadar tüm kademe öğrencileri, öğretmenler ve Milas halkıdır. Milas Bilim Şenliği 4,5,6 ve 7 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. Robotik kodlama, mobil uygulamalar, artırılmış gerçeklik, e-öğrenme, atık değerlendirme, el sanatları, müzik, drama etkinlikleri, sergiler, geniş kitlelere yönelik 6 söyleşi, coğrafi işaretler tanıtımı, laboratuvar söyleşileri, deneyler, planetaryum, teleskop ve bilim gösterileri yapılacaktır. Milas Bilim Şenliği’nde toplam 6711 katılımcıya ulaşılması beklenmektedir. QR kod uygulamaları ile katılımcı sayısal verileri toplanacaktır. Milas Bilim Şenliği etkinlik programına ve tüm haberlere https://www.milasbilimsenligi.com/adresinden ulaşılabilir. Atölye kayıtları, web adresinde ve atölye kayıt formu ile etkinlik öncesinde yapılabilecektir.

Tübitak 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında (eğer uygun görülürse) Milas Bilim Şenliği ilk defa düzenlenecektir. Hedefimiz bilim iletişiminin sağlanması ve özgün fikirlerin geliştirilmesidir. Bu yüzden Milas’ta yaşayan herkes için yaptığımız tüm hazırlıkların ilk amacı; Milas halkının bilime karşı ilgi duymasını sağlamaktır.

Amaçlarımız:
1.Milas halkının bilime karşı ilgi duymasını sağlamak
2.Milas halkına bilimsel bilgileri aktarmak ve yaygınlaştırmak
3.Milas’ta yaşayan köy çocuklarına bilimi ulaştırmak ve sevdirmek
4.Türk Dünyası’ndaki bilimsel gelişmeleri öğrenmek
5.İlçemizdeki tarihi ve kültürel gelenekleri, yaparak yaşayarak devam ettirmek
6.Robotik kodlama ve tasarım odaklı düşünme becerileri kazanmak
7.Doğayı, çevreyi ve hayvanları korumak için sorumluluk almak
8.Özel eğitim öğrencilerine bilimi sevdirmek
9.Kültürel mirasımızı tanımak
10.Sanatsal faaliyetlere ilgi duymak
11.Doğal afetlere karşı bilinçli olmak
12.Kök hücre bilgisi edinmek
13.Milas coğrafi işaretlerini tanımak
14.Geri dönüşüm bilinci kazanmak
15.Gökyüzünü ve gök cisimlerini tanımak
16.Fosiller hakkında bilgi sahibi olmak 17.Eğitim teknoloji entegrasyonuna karşı ilgi ve motivasyonu üst düzeye çıkarmak
18.İnsan ve doğa arasındaki ilişkinin farkına varmak
19.Bilimsel bilgiyi toplum kitlelerine ulaştırmayı sağlamak. Milas toplam 139.000 nüfusuyla, Ege Bölgesi’nde Muğla’ya bağlı bağlı tarihi bir ilçedir. Geçmişte Karya Uygarlığı’na ve Menteşe Beyliği’ne başkentlik yapmıştır. Milas ilçe sınırları içinde 27 antik kent bulunmaktadır. Ege Bölgesi’nde; Tarih, kültür, turizm ve tarımda söz sahibi bir şehirdir. Toplam 132 mahallesinin 116’sı köy yaşam alanıdır. Bu sebeple Milas’ın gerçek yüzü geleneklerine bağlı Milas’tır. Günümüzde de devam etmekte olan Dünyaca ünlü “Milas Halısı” kültürü, çeşitli kök boyalarla renklendirilip dokunmaya devam etmektedir. Bunun yanında Çomakdağ beldesinde 400 Yıllık geçmişe sahip “Bez Bebek” üretilerek, hem istihdama hem de turizme katkı sağlamaktadır. Tarım alanında ise zeytin başlıca geçim kaynağıdır. Projenin beklenen etkisi; Milas Bilim Şenliği ile tarih, kültür, turizm ve tarımda söz sahibi olan toplumun, bilime karşı olumlu bir tutum sergilemesi beklenmektedir. Ayrıca halk tarafından; yukarıda sayılan alanlarda, yeni ve özgün fikirlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kapsamı; Projeler ihtiyaçtan doğar. Milas; 139.000 nüfusu, 22.000 öğrencisi ve 116 köy yaşam alanıyla, yeniliklere ve gelişmeye ihtiyaç duymaktadır. Hedef kitlesi okul öncesinden üniversiteye kadar tüm öğretim kademe öğrencileri, öğretmenler ve Milas’ta yaşayan herkestir. Bölgede kültürel öğelerin zenginliği ve el sanatlarının çeşitliliği de düşünüldüğünde proje sloganımız; “Köyde Şehirde Kültür Sanat Bilim Her Yerde” dir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

16 − 14 =