Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237TÜBİTAK 4007 Kırşehir Bilim Şenliği

TÜBİTAK 4007 Kırşehir Bilim Şenliği

Bilgi birikiminin bilime, biliminde hızla teknolojiye dönüştüğü günümüzde, bilim kültürünün ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması amacıyla, katılımcıların bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesini sağlamak ve katılımcılara bilimsel düşünme becerilerini kazandırmak büyük önem arz etmektedir.

Bu bağlamda, “Ahiler Diyarı Bilimle Şenleniyor” sloganı ile, Kırşehir ilinde Bilim, Teknoloji, Spor ve Sanat etkinlikleriyle, ilk defa kapsamlı olarak Bilim Şenliği yapılması planlanmaktadır. Başta üniversitemiz bünyesindeki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler olmak üzere, farklı yaş ve eğitim düzeyinde ki anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine, öğretmenlere ve aynı zamanda toplumun farklı kesimlerine bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimin, etkinlikler ve atölyeler yoluyla eğlenceli şekilde aktarılması, toplumun her kesiminde bilim kültürünün yaygınlaştırılması ve sevdirilmesi, katılımcılarda bilim ve teknoloji farkındalığı oluşturulması hedeflenmektedir. Planlanan bilim şenliğinde alanında uzman akademisyenlerimiz atölye lideri ve eğitmen olarak yer alarak, bilimsel bilgi etkin bir şekilde uygulamalı olarak aktarılacaktır.

Etkinlikler ülke genelindeki pandemi koşulları nedeniyle 30 Eylül, 1-2 Ekim 2021 tarihleri arasında 3 gün boyunca yapılacaktır.

TUBİTAK 4007 Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Mustafa KURBAN
Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü

Etkinlikler
Ahiler Diyarı Bilimle Şenleniyor

30 Eylül, 1-2 Ekim 2021

5G Haberleşme Sistemleri ve Mikroşerit Antenler
BARIŞ GÜRCAN HAKANOĞLU

5G Haberleşme Sistemleri ve Mikroşerit Antenler
2020 yılı içinde ülkemizde de kullanıma girecek olan 5. Nesil haberleşme, 5G, sistemleri hakkında bilgilendirme ve bu sistemlerin temel elemanı mikroşerit antenler hakkında bilgi vermek, üretilmiş mikroşerit antenler üzerinden örnekler göstermek.

Anadolu’da Doğal Taş Mozaik Sergisi
GÖKHAN EKİNCİOĞLU

Anadolu’da Doğal Taş Mozaik Sergisi
İnsanı eğitmede veya biçimlendirmede güzel sanatların çok önemli bir yeri olduğu gibi insanları birleştirici ve kaynaştırıcı özelliğide vardır.Bu etkinlik kapsamında öğrencilerde doğal taş sanatı ve tarihi aracılığı ile sanata karşı ilgisinin arttırılaması amaçlanmaktadır.

Artık Yoğurdumu Üretiyorum
GÖKTÜRK ÖZTÜRK

Artık Yoğurdumu Üretiyorum
Yoğurt üretiminde uygulanan teknik bilgiler (pastörizasyon tipi, sıcaklığı, süresi, starter kültür tipi ve inokülasyon oranı, pH metre ile inkübasyon takibi ve sonlandırılması) kullanılarak yoğurt üretiminin katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır. Böylece evde yapılan yoğurt üretimindeki pratiklerin, endüstriyel yoğurt üretimindeki bilimsel bilgi ile pekiştirilmesi sağlanacaktır.

Atık Balıklardan Helal Jelibon
ŞEFİK TEKLE

Atık Balıklardan Helal Jelibon
Atıkların değerlendirilmesi hem sürdürülebilir çevre hem de ekonomiye katkı anlamında büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda balık derilerden jelatin üretimi yapılarak jelibon üretilmesi amaçlanmaktadır. Böylece atıkların ekonomik olarak değerlendirilmesi ve çevrenin korunmasının katılımcılarda erken yaşlarda alışkanlık haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Havanın Gücü
MÜJDAT ÖZTÜRK

Havanın Gücü
Pnömatik sistemlerin altında yatan temel prensiplerinin hayatımızın bir çok alanında kullanımının katılımcılara anlatılması.

Benlik Saygısı Atölyesi
SEYİT KARABURÇAK

Benlik Saygısı Atölyesi
1-Katılımcıların birbirlerini tanımalarını sağlamak. 2-Başkalarının kendisi ile ilgili görüşlerinin bireyin kendini algılama biçimini nasıl etkilediğini fark ettirmek. 3-Katılımcıların olumsuz içsel konuşmalarını fark etmelerini sağlamak ve bunlarla baş etmelerini öğretmek.

Doğal Antimikrobiyaller Bakterilere Karşı
EMRE YAVUZER

Doğal Antimikrobiyaller Bakterilere Karşı
Kekik, biberiye ve nane yağlarının bakteriler üzerindeki öldürücü etkilerinin incelenmesi

Doğanın Laboratuvarı Toprak ve Solucanlar
FEVZİYE ŞÜHEYDA HEPŞEN TÜRKAY

Doğanın Laboratuvarı Toprak ve Solucanlar
Sürdürülebilir Toprak Sağlığı ve Organik atıkların solucanlarla dönüştürülmesi arasındaki ilişkilerin anlatılarak, bu konuya bilimsel bakış açısının nasıl olması gerektiği ve konu üzerine bilimsel çalışmaların nasıl yapıldığının teorik ve uygulamalı anlatımı

Elektrik Motorunu Kontrol Ediyorum
OĞUZ TAŞDEMİR

Elektrik Motorunu Kontrol Ediyorum
Günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan elektrik motorunun kontrol edilmesinin uygulamalı olarak anlatılmasıdır.

Haydi Lehim Yapalım
YASİN TURSUN

Haydi Lehim Yapalım
Çocukların el becerilerini geliştirerek aynı zamanda onların yaratıcı düşüncelerini uygulama yansıtmalarını sağlamak.

Işık Yolu
ŞEKİP ESAT HAYBER

Işık Yolu
Gündelik hayatımızın tam da orta noktasında olan, fiber optik kabloda veri iletiminin görselleştirilmiş bir halini katılımcılara sunmak. Uzun metrajlı kablolarda da aynı deneyi yapıp ışık hızının ne denli yüksek olduğunu anlatmaya çalışmaktır.

İşbirlikli Hikaye Anlatımı
CEYDA ZERENAY

İşbirlikli Hikaye Anlatımı
Hikaye anlatım tekniği öğrencilerin hafıza gelişimi, kritik düşünme ve çok yönlü dil gelişimi kazandırmak için etkili bir yöntemdir. Burada temel amaç öğrencilerin gruplar halinde farklı hikayeler oluşturarak, dinleme, konuşma, olayların sıralamasını tayin etme, hikayede kullanılan kelime ve cümle gruplarını öğrenme, yazdıkları bir hikayeyi resmedebilme ve grup halinde çalışma becerilerini geliştirmektir.

Kendi Ürünümü Tasarlıyorum
BARIŞ ÖZTÜRK

Kendi Ürünümü Tasarlıyorum
Ulaşılabilir malzemelerden hayatımızı kolaylaştırabilecek ürünler tasarlamayı amaçladığımız bu etkinlikte çeşitli düzeydeki topluluklara bu farkındalığı oluşturmak.

Sanatsal Fosil Atölyesi
GÜLSEREN GÖK ATA

Sanatsal Fosil Atölyesi
Yıllar içerisinde meydana gelmiş bilimsel oluşumların günümüz modern sanat kavramlarından ilham alınarak ve sanatsal yöntemler kullanarak sanat eserlerine dönüştürmek ve bu eserleri görsel olarak sunup, sanat ve bilimin ortak bir alanda buluşmasına katkı sağlamaktır.

Otur İzle Atölyesi
MAHMUT ATALAY

Otur İzle Atölyesi
İnsanlık tarihi boyunca harita ve konum bilgisi hep önemli bilgi olmuştur. İlk çağlarda insanlar av hayvanları için bulunduğu yerleri semboller çizmiş belirlemeye çalışmış, şimdiki dönemde ise vazgeçilmez hale gelen konum bilgisini elde etmemizin aslında pratik ve kolay olduğunu öğretmek amaçlanmaktadır. İnsanların merak ettikleri ve zaman zaman açık alanda yalnız bıraktıkları insan veya eşyalarının konum takibini kolaylıkla yapabileceklerini göstermek amaçlanmaktadır.

Psikolojik Dayanıklılık Atölyesi
GÜL GÜVELİ

Psikolojik Dayanıklılık Atölyesi
1-Katılımcıların birbirlerini tanımalarını sağlamak. 2-Zorlu yaşam olaylarıyla baş etme yöntemlerini öğretmek. Hayattaki olumsuz olayların kişilere etkisini fark ettirmek ve kendilerine destek olacak kişi ya da kurumlar hakkında bilgi vermek.

Robotla Kodlama Öğreniyorum
YASİN TURSUN

Robotla Kodlama Öğreniyorum
Son zamanlarda önemi giderek artan kodlama eğitimi daha eğlenceli hale getirme ve bunun için robotik çalışmaların kullanılarak çocukların dikkatini çekerek kolay ve eğlenceli öğrenme ortamı oluşturmak.

Uzaydaki Gözümüz
MEHMET GÜRHAN LADİKLİ

Uzaydaki Gözümüz
Öğrencilerimizin gök bilim alanında farkındalıklarını artırmak, güneş ve gece gözlemleri ile gökyüzünü ve gök cisimlerini tanımalarını sağlamayı amaçlamaktayız.

Sihir Değil Bilim: Renklerin Dönüşümü
ÖZLEM GÜNDOĞDU

Sihir Değil Bilim: Renklerin Dönüşümü
Çocukların veya öğrencilerin fen bilimlerine ve kimyaya olan ilgisini arttırarak merak uyandırma, soru sormalarına zemin hazırlamak.

Sütte Ne Var?
FÜSUN COŞKUN

Sütte Ne Var?
Sütün besin değeri, bileşenleri, insan beslenmedeki önemini vurgulamak, üç farklı türe ait sütte mevcut olan ve sütün kalitesi ile birlikte hayvan meme sağlığı hakkında da fikir sahibi olmamızı sağlayan somatik hücrelerin görülerek kavranmasını sağlamak, konu hakkında bilimsel bilgi ile ilgi uyandırmak amaçlanmıştır.

Vurdu Gol Oldu!
RIDVAN ERGİN

Vurdu Gol Oldu!
Futbol branşında rakiplerin birbirlerini yenebilmeleri topun file ile buluşturulması (gol) sonucuna bağlıdır. Bunun için doğru bir teknik ile kuvvetlice topa vurmanın yanında top kaleye isabet ettirilmelidir. Kalecinin topu kurtarmasını engellemek için topun uzak kenara/kenarlara gönderilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı topa vuruş kuvveti kadar isabetlilik ve isabet noktasının kaleci için ulaşılmaz olmasını sağlamak açısından şut isabetliliği çalışması yapılması düşünülmektedir.

Zeka Küpü
HANDAN KÖSE

Zeka Küpü
Matematikte cebirsel yapılardan biri olan ?işlem nedir? İşlemin özellikleri (birleşme, birim eleman, ters eleman özellikleri), grup nedir?, simetrik grup nedir?? gibi kavramları Rubik küpü üzerinde uygulamalı göstererek anlatmayı amaçlamaktayız. Etkinliğimiz cebirsel yapıların geometrideki uygulamaları yardımıyla, öğrencilere gösterilebilir modeller ile matematikteki mantığın işleyişini kavramaya olanak sağlayacaktır.

Ben Bir Doktorum Atölyesi
HAYRİYE TORUNOĞLU

Ben Bir Doktorum Atölyesi
Hastalık ve yaralanma konusundaki kelimeleri söyleyebilme. Sağlık durumuyla ilgili sorular sorabilme. Sağlık durumunu anlatabilme. Have got ve Has got yapılarını kullanabilme Him ve Her arasındaki farkı anlayabilme

Dumanla Değil Arduino ile Haberleş
MEMDUH KÖSE

Dumanla Değil Arduino ile Haberleş
Katılımcılara kısa sürede kablosuz haberleşme yapılabilme kolaylığının gösterilmesi.

Elektroterapi Atölyesi
İSMAİL CEYLAN

Elektroterapi Atölyesi
Genel olarak toplumda, felçli hastalarda iyileşme olmayacağı düşüncesi hakimdir. Bu çalışmada bu konu ile ilgili önyargıların ve yanlış bilgilerin düzeltilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, Elektroterapi yöntemleriyle felçli hastaların tedavilerinin yapılabildiğinin farkındalığı oluşturulacaktır.

Geçmişe Yolculuk
AHMET CEM ERKMAN

Geçmişe Yolculuk
Jeolojik zamanlarda yaşamış olan nesli tükenmiş canlılara ait kalıntıları toplumun ve özellikle de yeni genç nesillerin bilgisine sunmaktır.

Gözle Görülebilen DNA
MELTEM BAYRAKTAR

Gözle Görülebilen DNA
Kivi, Muz veya Çilek gibi meyvelerin DNA’larının hücre içinden izole edilmesi.

Hayatımız Beton
SERDAR KORKMAZ

Hayatımız Beton
Dünyada sudan sonra en çok tüketilen malzeme betondur. Betonun daha iyi tanınması, özelliklerinin anlaşılması ve farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır.

Kaybolan Sihirli Mürekkep
NURİYE TUNA SUBAŞI

Kaybolan Sihirli Mürekkep
Günlük hayattan verilen örneklerle asit ve baz kavramı ve reaksiyonları hakkında bilgi vermektir.

Hidrolik Köprümü ve Vincimi Tasarlıyorum
BAYRAM ÇAKI

Hidrolik Köprümü ve Vincimi Tasarlıyorum
Hidrolikte, sıvıların sıkıştırılamama özelliğinden dolayı yüksek çalışma basınçları kolayca sağlanırken buna paralel olarak ağır işler için ihtiyaç duyulan büyük kuvvetler de elde etmek.

Işığın Gizemli Yolculuğu
İSKENDER MUZ

Işığın Gizemli Yolculuğu
Beyaz ışık ve lazer ışığının kırılmaları gözlemlemek, ana ve ara renklerin meydana gelişini anlamak, mercekler (ince kenarlı ve kalın kenarlı) ve odak noktasının görüntü oluşumundaki önemini anlamak.

Kendi Doğal Sabunumu Yapıyorum
ÖZLEM GÜNDOĞDU

Kendi Doğal Sabunumu Yapıyorum
Sabunun temizleme işlevinin kimyasal bir mekanizma ile gerçekleştiğini kavramak.

Akıllı Evde Yaşıyorum
MEHMET GÜCÜYETMEZ

Akıllı Evde Yaşıyorum
Akıllı ev otomasyonu kavramını minyatür akıllı ev ile anlatmaktır.

Kendimi Tanıtıyorum
HAYRİYE TORUNOĞLU

Kendimi Tanıtıyorum
ngilizce zaman kalıplarını kullanarak, ilgili olduğu alanlarda sözel ve yazılı cümleler üretme. Kendini ifade edebilme.

Kolay İngilizce Öğreniyorum
ÖZLEM AKIN

Kolay İngilizce Öğreniyorum
Çalışmamızın amacı yabancı dil öğretiminde alternatif bir etkinlik geliştirerek dil öğrenimini hem daha pratik kılmak hem de daha eğlenceli hale getirmektir. Öğrenciler evlerinde hazırlayacakları yiyeceklerin içeriklerini ve yapılışını İngilizce yazacaklar. Etkinliğe katılımın tek şartı İngilizce konuşmaktır. Konuklar isteklerini İngilizce konuşarak iletmek zorunda olacaklar. Öğrenciler gelen misafirlere yapacakları yiyeceklerin içeriklerini İngilizce olarak anlatmaya çalışacaklardır.

Arkadaşım Matematik
HANDAN KÖSE

Arkadaşım Matematik
Dış dünya ile matematikte yer alan bazı soyut kavramlar arasındaki köprüyü kurabilmeyi amaçlıyoruz. Cebirsel yapıların geometrideki uygulamaları yardımıyla, öğrencilere gösterilebilir modeller ile matematikteki mantığın işleyişini kavramaya olanak sağlamaktır.

Dikte Yarışı
CEYDA ZERENAY

Dikte Yarışı
Katılımcıların gördükleri bir metni olabildiğince fazla hatırlamaya çalışarak partnerine doğru telaffuz ya da hecelemeyle dikte ettirmesi amaçlanır. Bu etkinlikte dikte rolünü üstlenen kişiden; hatırlama, telaffuz, gerektiğinde harf harf kelimeyi söyleme ve partnerinden aldığı dönüte göre dinleme ve konuşma becerisini aktif kullanması beklenir. Yazma rolünü üstlenen eşin ise dinleme, yazma ve konuşma becerilerini kullanması beklenir.

Artırılmış Gerçeklik Uygulaması ile Kelime Öğrenimi
CEYDA ZERENAY

Artırılmış Gerçeklik Uygulaması ile Kelime Öğrenimi
Etkinlik ile katılımcıların kelime dağarcığını geliştirme, dinleme ve konuşma becerilerinin aktif hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Artırılmış Gerçeklik ve Eğitsel Kullanımı
MUSTAFA SIRAKAYA

Artırılmış Gerçeklik ve Eğitsel Kullanımı
Bu etkinlikle, katılımcılara artırılmış gerçeklik teknolojisinin gelişimi, özellikleri, çalışma prensibi gibi temel bilgilerin yanı sıra farklı eğitim seviyeleri ve farklı derslerde etkili biçimde nasıl kullanılabileceğiyle ilgili uygulamalı bilgiler verilmesi hedeflenmektedir.

Yenilenebilir Enerji Atölyesi
BEKİR YURDUGÜZEL

Yenilenebilir Enerji Atölyesi
Güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirerek elektrik motorunun çalıştırılması ve hızının kontrol edilmesinin uygulamalı olarak anlatılması.

Potansiyelimi Geliştirmek İçin Zeka Oyunları
EYÜP BEKTAŞ

Potansiyelimi Geliştirmek İçin Zeka Oyunları
Teknolojinin son derece hızlı ilerlediği yaşamın hemen her alanında hakim olduğu günümüzde bireylerin kendi potansiyellerini göstermek, aklın sınırlarını genişletmek ve karşılaştığı problemlere özgün çözüm yolları bulmak, bu çözüm yollarını farklılaştırmanın bir ihtiyaç olduğunu kavrama.

Renklerin Dansı
SERTAN AYTAÇ

Renklerin Dansı
Temizlik maddelerinin temizleme işlemini nasıl gerçekleştirdiklerini anlatmak.

Robot Bilimi Atölyesi
SERKAN KESER

Robot Bilimi Atölyesi
Günümüzde oldukça gelişen robotik sistemlerin çalışmasını robot kolu üzerinden anlatmak.

Sıvı Azot Gösterileri
KADİR AKAN

Sıvı Azot Gösterileri
Sıvı azotu tanıtmak ve sıvı azotla gösteriler yapmak, farkındalık oluşturmak.

Tatlı Tanışma
CEYDA ZERENAY

Tatlı Tanışma
İngilizce renkler ve cümle yapılarını kullanarak öğrencilerin birbirleri hakkında bilgi edinmeleri, basit konuşmak kalıplarını eğlenceli bir şekilde günlük hayatta kullanmaları.

Yürüyen Renkler
SERTAN AYTAÇ

Yürüyen Renkler
İnce tabaka kromotografisi yardımıyla görünen renklerin kaç bileşenden oluştuğunu göstermektir.

Bilim Söyleşisi
VATAN KARAKAYA

Bilim Söyleşisi
Günlük yaşamımızda yaptığımız aktivitelerin, geleneksel yöntemler ve kulaktan duyma bilgilerle değil; bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılmasına, olay ve olguların anlaşılmasında bilimsel ve teknolojik bakış açısının gelişimine yardımcı olmaktır. Katılımcıların hem bilimsel bilgiye hem de bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde etkilenmesinin ve bilimin eğlenceli yönüyle tanışmalarına olanak sağlanması hedeflenmektedir.

Çocuk Korosu Atölyesi
LEVENT CİHAN CEYLAN

Çocuk Korosu Atölyesi
Çocukların kendini ifade edebilen telaffuzu düzgün birey haline gelmelerini sağlamak. Çocukların sosyalleşerek özgüven sahibi bir birey olmalarına yardımcı olmak. Çocuklara doğru şarkı seçimi, doğru ses eğitimi vermek. Muammer Sun yöntemine göre ortak ses alanı belirleyip çocuk seslerini bozmadan geliştirmek. Bütün çocuklar yeteneklidir yeter ki doğru eğitim verilsin.

Doğal Kinetik Kum Yapıyorum
ÖZLEM GÜNDOĞDU

Doğal Kinetik Kum Yapıyorum
Kimyasal madde içermeyen doğal nitelikli oyun materyali hazırlayarak çocukların daha güvenli oyun oynamalarını sağlamak ve ebeveyn farkındalığı oluşturmaktır.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.