TÜBİTAK 4007 Kars Bilim Şenliği

Kars Bilim Şenliği
TÜBİTAK 4007

“Bilim Doğudan Yükselir” TÜBİTAK 4007 Kars Bilim Şenliği,
yapılacak etkinlikler aracılığıyla katılımcılarda bilimsel olan ve bilimsel olmayan bakış açıları hakkında farkındalık uyandırılması ve bilim insanlarının çalışmalarının önemini kavratan, bilimsel düşünme becerilerini öne çıkaran etkileşimli uygulama faaliyetleri ise projenin kapsamını oluşturmaktadır.

Robotik Kodlama
Astronomi
Dijital Oyun atölyeleri
Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
Sanatsal atölyeler
Fen Bilimi Atölyeleri
Dil Bilimi atölyeleri
Bilişim Atölyeleri
P4C ve Felsefe Atölyeleri

65 Farklı Etkinlik
3 Konuşmacı
35 Atölye Lideri
20 Rehber

Projenin Amacı
Bilimsel bakış açısını geniş kitlelere ulaştırarak olaylara ve olgulara bilimsel bir pencereden bakmanın sağlanması, bilim kültürünün ve iletişimin yaygınlaştırılması, bilimsel bilgi farkındalığının artırılması, bilim-teknoloji-toplum etkileşiminin etkinlikler yoluyla katılımcılara aktarılması projemizin genel amaçlarıdır.

Gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler aracılığıyla katılımcılarda bilimsel olan ve bilimsel olmayan bakış açıları hakkında farkındalık uyandırılması ve bilim insanlarının çalışmalarının önemini kavratan, bilimsel düşünme becerilerini öne çıkaran etkileşimli uygulama faaliyetleri ise projenin kapsamını oluşturmaktadır.

Hedef kitlemizi oluşturan ve geniş bir yaş grubunu kapsayan okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri, öğretmenler ve velilerin bilimsel bilgilerle buluşturulmasının, projenin yaygın etkisini artırması beklenmektedir. Projede gerçekleştirilecek faaliyetlerde kullanılacak aktif öğrenme yöntem ve teknikleri ile katılımcıların yaparak yaşayarak öğrenme kazanımlarına ulaşmalarına, test etmelerine, deney yapmalarına, eleştirel bakış açısı kazanmalarına ve üretken bir konumda olmalarına rehberlik edilecektir. Yaparak yaşayarak öğrenme sayesinde katılımcılar unutamayacakları tecrübeler edinecektir. Böylece katılımcılar bilgiye yerinde ulaşacak ve deney-gözlem yolu ile bilginin işlevselliği ile kalıcılığı artacaktır.

Gerçekleştirilmesi planlanan 58 farklı atölye ile il genelinde bulunan okul öncesi, ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf ve lise 9, 10, 11. sınıf seviyelerinden öğrenci guruplarıyla ve öğretmen, veli gruplarıyla bilimsel faaliyetler yürütülecektir. Çalışma grupları oluşturulurken sınıf seviyeleri göz önüne alınmıştır. Katılımcıların bilimsel deneyim kazanmasını sağlayacak çok sayıda etkinlik, atölye, sergi, müzik dinletisi, bilimsel söyleşinin yanı sıra gökyüzü gözlemleri düzenlenecektir.

Kars ilinde düzenlenecek olan bu Bilim Şenliği toplamda dört günden oluşmaktadır. İlk 4 günde 65 farklı etkinlikte 3 konuşmacı, 35 atölye lideri, 20 rehber, 2 sağlık çalışanı ve bunların yedek görevlileri ile gönüllü görevliler yer alacaktır. Bilim Doğudan Yükselir – Kars Bilim Şenliği’nin son günü olan 4. günde ise konser ve sergi faaliyetleri düzenlenecektir. Şenliğin etkili ve verimli olabilmesi için gerekli tüm önlemler kurumumuz tarafından alınacaktır.

6-7-8-9 Ekim 2021

Yürütücü
MUSTAFA OTHAN

www.bilimdogudanyukselir.com