TÜBİTAK 4007 İstanbul STEAM FEST Bilim Şenliği

“İstanbul STEM FEST” Bilim Şenliği 7’den 77’ye tüm katılımcıların bilimsel araştırma sürecine uygulamalı olarak doğrudan katılmasına olanak vermektedir. Toplumda bilime yönelik olumlu tutum ve davranışlar geliştirmek, insanların bilime ve bilim insanına ilgilerini artırmak amaçlanmaktadır. İstanbul STEAM FEST. zevkli, eğlenceli etkinlikler içermektedir.

Hedef Kitle
Toplumun farklı yaş ve eğitim düzeylerine yöneliktir. Lise, Ortaokul, İlkokul, Okul Öncesi Öğrencileri, Öğretmenler, Veliler…

Etkinliklerimizden Sadece Bazıları:
İstanbul STEAM FEST Bilim Şenliği Projesi
Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
Astro-STEM Atölyeleri;
Masaldan Mühendisliğe STEM Uygulamaları
Etkili Teknoloji Entegrasyonu
Robotik ve Kodlama Atölyeleri
Ebru Sanatı ile Öz Külte Bilim- Sanat- Fizik İlişkisi
Tarımsal, Üretim ve Araştırma Merkezine Yapılacak Geziler
Toprak, Bitki, Su Tahlil Laboratuvarı Gözlemleri
Botanik ve Tarım Atölyeleri
Yapay Zeka
Mühendislik, Karınca Kolonisi
Takım Yıldızı Feneri
Matematik Atölyesi
WEB 2.0 Araçları
STEM Ders Planı Hazırlama
Dijital Oyunlardan Materyal Geliştirme
Karşılaştırmalı Deneyler
Atık Malzemelerle STEM Uygulamaları
Seramik Çamuruyla Kil, Tabletten 3D+ Tasarımlar
Karagöz ve Hacivat’tan Maker Atölyesi
Müzik ve Ritim Atölyesi
Gastronomi Atölyesi
Bilim Şovları
Tematik Bilim Sergisi

Proje Yürütücüsü
İLKER BAYRAK