TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Çağrısı Açıldı!

TÜBİTAK 4007
TÜBİTAK 4007

TÜBİTAK 4007 Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından yürütülen 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, okul öncesi dönemden lise öğrencilerine, öğretmenlere ve toplumun farklı kesimlerine yönelik bilimsel etkinlikler yapmayı hedefleyen projeleri desteklemektedir.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri

Programın Amaçları

 • Bilimsel etkinlikler yoluyla toplumun farklı kesimlerinde bilimsel farkındalık ve ilgiyi artırmak
 • Bilimsel etkinlikler yoluyla gençlerin bilimsel düşünme, problem çözme ve yaratıcılık becerilerini geliştirmek
 • Bilimsel etkinlikler yoluyla gençlerin bilimsel kariyerlere ilgisini artırmak

Programın Kapsamı

Program kapsamında desteklenecek projeler şunlardır:

 • Bilim şenlikleri
 • Bilim atölyeleri
 • Bilim gösterileri
 • Bilim yarışmaları
 • Bilim filmleri ve belgesellerinin gösterimi
 • Bilim kitapları ve dergilerinin dağıtımı
 • Bilim temalı etkinlikler

Programdan Kimler Yararlanabilir?

Programdan aşağıdaki kuruluşlar yararlanabilir:

 • Kamu kurumları
 • Özel kuruluşlar
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Üniversiteler
 • Meslek odaları
 • Dernekler
 • Vakıflar

4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, bilime ve teknolojiye ilgi duyan tüm kuruluşlara ve kişilere açıktır. Bu program sayesinde, bilimi ve teknolojiyi toplumun her kesimine ulaştırmak ve bilimsel farkındalık yaratmak mümkün olacaktır.

2024 yılı çağrı dönemi kapsamında gerçekleştirilen yeniliklerden bazıları:

 • TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri A, B ve C olmak üzere üç kategoriye ayrılması

A Kategorisi – Büyük Ölçekli Bilim Şenlikleri

B Kategorisi – Orta Ölçekli Bilim Şenlikleri

C Kategorisi – Küçük Ölçekli Bilim Şenlikleri

 •  Destek miktarları ve kapsamında güncellemeler yapılması
 • Görev alma kotalarında düzenlemeler yapılması
 • Paydaş protokol kriterlerinde güncellemeler yapılması
 • 9.Dönem için şenlik sloganı seçilmesi

TÜBİTAK desteğiyle yerel yönetimlerimiz başta olmak üzere, kamu kurumlarımız ve özel sektörün de katkı sağlayacağı bilim şenlikleri düzenlenmesini sağlayarak, toplumumuzun tüm kesimlerine bilimi hep beraber ulaştırmak istiyoruz.

“Bilim ve teknolojiyle hep birlikte güçlü Türkiye” inancıyla bilimi toplumla toplumu bilimle buluşturmak isteyen tüm kurumlarımızın başvurularını bekliyoruz.

22 Ocak itibariyle http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresi üzerinden alınacak başvuruların onay ve elektronik imza süreci 29 Şubat 2024 (saat 17.30) tarihine kadar tamamlanabilecektir.