Tübitak 4007 Bilim Şenliği nedir? Tübitak 4007 Projeleri Nasıl Yapılır?

TÜBİTAK 4007
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri, bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlayan bir destek programıdır.

Program kapsamında, farklı yaş ve eğitim düzeyindeki (okul öncesi dönemi çocukları, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri) öğrenciler, öğretmenler, bilim merkezleri çalışanları ile diğer katılımcılara yönelik bilimsel etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler, atölyeler, gösteri ve laboratuvar uygulamaları, söyleşiler, yarışmalar, sergiler ve benzeri şekilde olabilir.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri, her yıl Nisan ayında açılan çağrı ile başvuru almaktadır. Başvurular, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından değerlendirilmektedir. Programdan yararlanmak isteyen kuruluşlar, proje başvurusunda bulunmalıdır. Proje başvurusu yapabilmek için, kuruluşun TÜBİTAK ARBİS sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri, bilime ve bilimsel çalışmalara ilginin artırılması, bilim kültürünün yaygınlaştırılması ve toplumun bilime daha fazla katılması için önemli bir fırsattır. Program, bilimi eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde sunarak, katılımcıların bilime olan ilgisini ve farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikler, Türkiye’nin her yerindeki şehirlerde ve ilçelerde gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlikler, katılımcılara bilimi daha yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı sunmaktadır.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri, bilimi toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve bilim kültürünü yaygınlaştırmak için önemli bir adımdır.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklerin bazı örnekleri şunlardır:

 • Atölyeler: Katılımcılara bilimsel kavramları ve süreçleri pratik olarak deneyimleme fırsatı sunan etkinliklerdir.
 • Gösteriler ve laboratuvar uygulamaları: Katılımcılara bilimsel kavramları ve süreçleri görsel ve işitsel olarak sunan etkinliklerdir.
 • Söyleşiler: Bilim insanları ve uzmanlarla yapılan söyleşilerdir.
 • Yarışmalar: Katılımcıların bilimsel bilgi ve becerilerini sergileyebildikleri etkinliklerdir.
 • Sergiler: Bilimsel kavram ve süreçleri görsel olarak sunan etkinliklerdir.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri, bilimi eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde sunarak, katılımcıların bilime olan ilgisini ve farkındalığını artırmayı amaçlayan önemli bir programdır.

Tübitak 4007 Projeleri Nasıl Yapılır?

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri, bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlayan bir destek programıdır.

Programdan yararlanmak isteyen kuruluşlar, proje başvurusunda bulunmalıdır. Proje başvurusu yapabilmek için, kuruluşun TÜBİTAK ARBİS sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri projeleri, aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

 1. Proje fikrinin belirlenmesi: Proje fikri, bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve katılımcıların ilgi alanlarını dikkate alarak belirlenmelidir.
 2. Proje ekibinin oluşturulması: Proje ekibi, projenin yürütülmesi için gerekli olan uzmanlıkları ve becerileri kapsayacak şekilde oluşturulmalıdır.
 3. Proje önerisinin hazırlanması: Proje önerisi, projenin amacı, yöntemi, hedef kitlesi, çıktıları ve bütçesi gibi bilgileri içermelidir.
 4. Projenin yürütülmesi: Proje önerisinde belirtilen yöntem ve plan doğrultusunda proje yürütülür.
 5. Projenin değerlendirilmesi: Proje, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından değerlendirilir.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri projeleri için başvurular, her yıl Nisan ayında açılan çağrı ile alınmaktadır. Başvurular, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilmektedir.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri projelerinin bazı temel özellikleri şunlardır:

 • Projeler, farklı yaş ve eğitim düzeyindeki katılımcılara yönelik olmalıdır.
 • Projeler, katılımcılara bilimsel bilgi ve becerileri eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde sunmalıdır.
 • Projeler, katılımcıların bilime olan ilgisini ve farkındalığını artırmayı amaçlamalıdır.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri projeleri, bilime ve bilimsel çalışmalara ilginin artırılması, bilim kültürünün yaygınlaştırılması ve toplumun bilime daha fazla katılması için önemli bir fırsattır.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Projesi Hazırlama Rehberi

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri projeleri için hazırlanan rehber, proje hazırlama sürecindeki temel adımları ve dikkat edilmesi gereken hususları içermektedir. Rehbere, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı web sitesinden erişilebilir.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Projesi Örnekleri

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı web sitesinde, desteklenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri projelerine ilişkin örnekler bulunmaktadır. Bu örnekler, proje hazırlama sürecinde fikir edinmek için faydalı olabilir.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Projesi Başvuru Formu

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri projeleri için başvuru, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı web sitesinden çevrimiçi olarak yapılabilmektedir. Başvuru formu, proje önerisinde yer alan bilgileri içermektedir.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Projesi Değerlendirme Kriterleri

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri projeleri, aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilmektedir:

 • Projenin amacı: Projenin amacının açık ve anlaşılır olması
 • Projenin yöntemi: Projenin yönteminin bilimsel ve uygulanabilir olması
 • Projenin hedef kitlesi: Projenin hedef kitlesinin doğru ve kapsamlı olarak tanımlanması
 • Projenin çıktıları: Projenin çıktılarının ölçülebilir ve izlenebilir olması
 • Projenin bütçesi: Proje bütçesinin projenin amaç ve hedeflerine uygun olması

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Projeleri, bilimi toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve bilim kültürünü yaygınlaştırmak için önemli bir adımdır.