Tübitak 4007 Bilim Şenliği Hakkında

TÜBİTAK 4007 – Bilim Şenlikleri Destekleme Programı; bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş
kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim – teknoloji arasındaki
etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlamaktadır.

Çağrı Alanları
Başvuru sisteminde belirtmek koşuluyla aşağıdaki çağrı alanlarında proje sunulabilir:
Doğa Bilimleri
Mühendislik ve Teknoloji Alanları
Tıbbi Bilimler
Tarımsal Bilimler
Sosyal ve Beşeri Bilimler

HEDEF KİTLE ve ETKİNLİKLER
a. Projeler toplumun farklı yaş ve eğitim düzeylerine yönelik hazırlanabilir.
b. Proje önerisi, hedef kitlenin yaş grupları ve eğitim seviyeleri dikkate alınarak aşağıda yer alan yöntem veya
etkinlik türlerinin bir ya da birkaçını içermelidir:

Artırılmış gerçeklik uygulamaları
Atölye çalışmaları
Çevrimiçi etkileşimler ve uygulamalar
Deneysel uygulamalar
E-öğrenme uygulamaları
Etkileşimli uygulamalar
Gözlem Hesaplamalı bilim uygulamaları
İçeriği oyunlar yoluyla kazandırılan etkinlikler (örneğin doğa, bilim oyunları)
İçeriği sanatsal faaliyetlerle kazandırılan etkinlikler
İşbirlikli grup çalışmaları
Mobil uygulamalar
Oyun tabanlı uygulamalar
Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri
Saha çalışmaları
Sergi ve gösteriler
Söyleşi, seminer, panel vb.
Spor etkinlikleri
Yarışmalar

Her bir etkinliğin hedef kitlesi belirtilmeli ve hedef kitlenin özelliklerine uygun olarak planlanmalıdır

BAŞVURU KOŞULLARI
a. Proje yürütücüsü olabilmek için aşağıdaki her iki koşulun sağlanması gerekmektedir:
• En az lisans derecesine sahip olmak,
• Bir kamu kurum / kuruluşunda, üniversitede, belediyede ya da bilim merkezindec tam zamanlı
personel kadrosunda bulunmak.

b. Proje önerisinde ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde “Bilim ve Toplum Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar”ın ikinci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen görevlerde bulunan kişiler yürütücü
olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak proje yürütücülüğü dışında kalan diğer görevlerde
bulunabilirler.

c. Türkiye’de ikamet etmeyen kişiler (T.C vatandaşı ve yabancı uyruklu kişiler) projelerde yürütücü olarak
görev alamazlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here