TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı, bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin
geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için
düzenlenmektedir. Program kapsamında sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar
çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel
bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve
öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlamaktadır.

TÜBİTAK 4007 destek programına;

•Üniversiteler, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri, belediyeler ile diğer kamu
kurum ve/veya kuruluşlar başvurabilir.

•TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilim Şenlikleri Destekleme Programında proje yürütücüsü
olmanın koşulu; en az lisans derecesine sahip olmak ve projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşta
tam zamanlı personel kadrosunda bulunmaktır.

4 Ocak 2016 tarihine kadar TÜBİTAK’a ulaştırılması gereken başvurular için detaylı bilgiye ve
proje öneri formlarına
internet adresinden ulaşılabilir.