TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği 26 Örnek Proje

TÜBİTAK 4007
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği

TÜBİTAK 4007 programı kapsamında öğrenciler, bilimsel yöntemleri kullanarak, bir problemi çözmeye veya bir soruya cevap vermeye yönelik projeler geliştirirler. Bu projeler, öğrencilerin ilgi alanlarına, yeteneklerine ve yaş gruplarına uygun olacak şekilde tasarlanır.

TÜBİTAK 4007 programı kapsamında desteklenen projeler arasında, yenilenebilir enerji kaynakları, çevre koruma, sağlık, tarım ve gıda güvenliği, bilgi teknolojileri, robotik, uzay ve astronomi gibi birçok farklı konu yer alır.

TÜBİTAK 4007 programı, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı, onları araştırma yapmaya teşvik etmeyi ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda, öğrencilerin, araştırma yapma ve problem çözme becerilerini geliştirerek, gelecekteki meslek seçimleri için de önemli bir temel oluştururlar.

Bilim Şenliği Örnek Projeler

 1. Bitkilerin Büyümesi İçin En İdeal Toprak Türü
 2. Farklı Sulama Yöntemlerinin Bitki Gelişimine Etkisi
 3. Havuçların Yeni Bir Türe Dönüştürülmesi İçin Genetik Mühendisliği Yöntemi
 4. Güneş Enerjisi İle Çalışan Sürücüsüz Araba
 5. Biyoplastik Malzeme Üretimi
 6. Ses Dalgaları İle Su İçindeki Balık Popülasyonunun Tespiti
 7. Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi İçin Ses Emici Malzemelerin Yapımı
 8. Otomobillerde Biyoyakıt Kullanımı İçin İdeal Yakıt Karışımı
 9. Doğal Antibiyotiklerin Kullanımı İle Yaraların İyileştirilmesi
 10. Sivrisineklerin Üreme Alanlarının Tespiti ve Yok Edilmesi İçin Akıllı Kamera Sistemi
 11. Çocukların Güvenliği İçin Tasarlanmış Akıllı Oyun Parkı
 12. Elektrikli Arabaların Şarj Edilmesi İçin Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 13. Güneş Enerjisi İle Çalışan Su Arıtma Sistemi
 14. Göz Hareketleri İle Kontrol Edilen Akıllı Tekerlekli Sandalye
 15. Sıcaklığa Duyarlı Boyaların Kullanımı İle Isı Yalıtımı
 16. Hayvanların Çevre Koşullarına Duyarlılık Düzeyinin Belirlenmesi İçin Akıllı Takip Sistemi
 17. Elde Kirpik Uzatma Yöntemleri İçin Doğal Alternatifler
 18. Biyogazdan Elektrik Üretimi İçin İdeal Yöntemler
 19. Okul Tuvaletlerinin Hijyen Düzeyinin Artırılması İçin Akıllı Sensör Sistemi
 20. Şehir İçi Trafik Yönetimi İçin Akıllı Sinyalizasyon Sistemi
 21. Kanser Hücrelerinin Belirlenmesi İçin Yeni Bir Tanı Yöntemi
 22. Yüksek Rakımlarda Tarım İçin Yeni Yöntemler
 23. Güneş Enerjisi İle Çalışan Araba Soğutma Sistemi
 24. Doğal Yaşam Alanlarının Korunması İçin Akıllı Kamera Sistemi
 25. Atık Malzemelerin Geri Dönüştürülmesi İçin Yeni Bir Yöntem
 26. Akıllı Saatlerin Kullanımı İle Kalp Atış Hızının Ölçülmesi

TÜBİTAK 4007 ye kimler başvurabilir?

TÜBİTAK 4007 “Bilim Şenlikleri Desteği Programı”na Türkiye’deki tüm okullar, üniversiteler, araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları ve öğretmenler başvurabilir. Bu programın amacı, özellikle çocuklar ve gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına olan ilgisini artırmak ve bu alanlarda farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler ve bilim şenlikleri düzenlemelerine destek olmaktır. Bu nedenle, özellikle okullar ve öğretmenler tarafından başvurular tercih edilmektedir. Ancak, diğer kurumlar da başvuruda bulunabilirler ve uygun projeleri sunmaları durumunda destek alabilirler.