TÜBİTAK 4007 Afşin Bilim Şenliği

TÜBİTAK 4007 Afşin Bilim Şenliği
21. Yüzyılın Dünyası tüm teknolojik gelişmelerin, süslü kavramların gölgesinde henüz karşılaşmaya hazır olmadığımız sorunlarla geliyor. Birincil yakıt kaynağımız olan fosil yakıtlar 50 yıldan daha az bir sürede tükenecek. Temiz suya erişimi olan ülkelerin sayısı gittikçe azalacak. Dünya nüfusu hızla artacak. Büyük metropollere olan göçler daha da fazlalaşacak. Böyle bir yüzyılda tüketim alışkanlığının çok yüksek olduğu ülkemizde eğitim sistemimizin merkezinde “Üretim & Tasarım” odaklı bir program geliştirmek ve öğrencileri çağın gerektirdiği becerilerle donatmak zorunluluğu bulunmaktadır. Kuvvetle muhtemel ki öğrenciler 5 yıl sonra kalem ve kâğıdın kullanılmadığı bir iş yaşamında çalışıyor olacaklar. Gelecekte daha üretken olduğumuz bir toplum, yerli markalar üreterek dünyaya açılabildiğimiz tasarım fikirleri görmek istiyorsak inovasyon ve tasarım odaklı düşünme konularına ağırlık vermemiz gerekmektedir.