TÜBİTAK 4007 Afet Bölgesi Bilim Her Yerde Özel Çağrısı Başvuruları

Eğitim Etkinlikleri
TÜBİTAK 2237

TÜBİTAK 4007 Afet Bölgesi Bilim Her Yerde Özel Çağrısı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden doğrudan etkilenen 11 ilimizde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa) ve Sivas İli Gürün ilçesindeki öğrencilere yönelik atölye ve etkinlik yapmayı hedefleyen projelere destek vermeyi amaçlamaktadır.

Çağrı kapsamında, okul öncesinden liseye tüm öğrencilere yönelik, afetlere hazırlık ve dayanıklılık, afet sonrası yaşam, afet ve çevre, afet ve sağlık, afet ve teknoloji gibi konuları kapsayan atölye ve etkinlikler gerçekleştirilebilir.

Proje önerileri, 10 Mart 2023 tarihine kadar çevrim içi olarak TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı’nın web sitesinden alınacaktır.

Proje önerileri değerlendirilirken, aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:

  • Projenin hedef kitlesi ve kapsamı
  • Projenin içeriği ve yöntemi
  • Projenin uygulanabilirliği
  • Projenin sürdürülebilirliği

Projeler, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından değerlendirilecek ve desteklenmeye değer bulunan projelere mali destek sağlanacaktır.

Çağrıya ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru koşulları için TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı’nın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Başvuru Koşulları

  • Proje yürütücüsü, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı’nın proje çağrılarına başvurmaya uygun niteliklere sahip olmalıdır.
  • Proje ekibinde, ilgili alanda uzmanlaşmış en az bir kişi olmalıdır.
  • Projenin uygulanacağı il veya ilçede faaliyet gösteren bir eğitim kurumu veya sivil toplum kuruluşu ile işbirliği yapılmalıdır.

Proje Desteği

  • Projelere, projenin kapsamına ve hedeflerine göre değişen miktarlarda mali destek sağlanacaktır.
  • Mali destek, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan malzeme, ekipman, ulaşım ve konaklama giderlerini kapsayacaktır.

Projelerin Sonuçları

Desteklenen projelerin yürütülmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından takip edilecektir.

Projelerin Önemi

TÜBİTAK 4007 Afet Bölgesi Bilim Her Yerde Özel Çağrısı, afetlere hazırlık ve dayanıklılık konusunda farkındalık yaratmaya ve bu konudaki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çağrının, afet bölgelerinde yaşayan çocukların ve gençlerin bilime ve teknolojiye olan ilgilerini artırmasına ve afetlere daha hazırlıklı olmalarına yardımcı olmasına yönelik önemli bir adım olduğu değerlendirilmektedir.