TÜBİTAK 4006 Projelerinin Öğrenciler Üzerindeki Etkisi

KODLAMA EĞİTİMİNDE ROBOT KULLANIMI VE
TÜBİTAK 4006 PROJELERİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Robotların hayatımızda kullanımı her geçen gün hızla artmaktadır. Birçok alanda robot desteği ile insanlar bilişsel, sosyal, kültürel açıdan kendilerini yenilemekte ve geliştirmektedirler. Bununla beraber 21. yüzyıl teknoloji çağı olarak adlandırılırken, eğitim-öğretim adına birçok gereksinim ortaya çıkmış ve anlamlı ve kalıcı öğrenme için eğitim sistemlerinde farklı yapılanmaları ve yenilikleri gerekli kılmıştır. Bu yeniliklerin başında adını çokça duyduğumuz; Kodlama ve Robotik-Kodlama gibi kavramlar gelmektedir. Bu çalışmada Robotik-Kodlama eğitiminden sonra ve birlikte hazırlanan TÜBİTAK 4006 projelerinin öğrenciler üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla öğrencilerle görüşme yapılmıştır. Öğrencilere yapılan görüşme sonucunda, programlamayı daha kolay ve hızlı öğrendikleri, eğlenceli buldukları ve grup çalışmalarını benimsedikleri görülmüştür. Ayrıca robotik kodlamanın öğrencilerin derse karşı ilgilerini artırdığı, problem çözme becerilerini geliştirdiği, yaratıcı ve inovasyon düşünme yeteneklerini geliştirdiği, arduino ve sensör kullanılarak robotik-kodlama yapabilme becerileri artırılarak, öğrencilere mesleki özgüven kazandırdığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Eğitimde Kodlama, Robot, Robotik-Kodlama, TÜBİTAK 4006 Projeleri

Resul BÜTÜNER
(Konya Adil Karaağaç MTAL, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Yüksek Lisans Öğrencisi)

Lale TORAMAN
(Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Doktora Öğrencisi)

Dr. Öğr. Üyesi Özgür DÜNDAR
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

Prof. Dr. Sabri KOÇER
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

21. yy’a baktığımız zaman Kodlama, Robotik Kodlama, STEM, Robot Kiti, vb kelimeleri çokça duyar olduk. Bu terimler çocuklarımızın ise gelecekteki mesleklerini belirlerken, her meslek grubunun içinde kendini barındıran ve vazgeçilmez parçası olacaktır.

Bu bağlamda robot teknolojisinin insanların hayatını ve işlerini kolaylaştırdığı, yapılacak işlerin daha hızlı ve kısa zamanda yapılmasını sağladığı, zamandan tasarruf sağladığı ve en önemlisi ülke ekonomisini daha ileriye götürebileceği görülmektedir.

Terim olarak düşünülen yeniliklerde Kodlama (programlama), bir amaca ulaşmak için bilgisayara ya da elektronik devre ve mekanik sistemlerden oluşan düzeneklere oluşturulan algoritmanın herhangi programlama dilinde yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı olarak tanımlanmaktadır. Robotik Kodlama terimi ise programlama ile mekaniğin belli bir görevi yerine getirerek birleştirilmesi anlamını taşımaktadır.