TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Başvuruları Açıldı

bilim fuarı
tübitak 4006 bilim fuarları

Program ile 5-12. sınıf öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanması; farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması; bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere kazandırılması;
öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması amaçlanmaktadır.

Çağrı Alanları
Bilim Fuarları, “Başvuru Koşulları” başlığı altında belirtilen kurum/kuruluşlar bünyesinde; “Tematik Alt Proje Alanları” tablosunda belirtilen alanlarda; 5-12. sınıf öğrencileri tarafından proje hazırlama süreçleri takip edilerek hazırlanmış alt projelerdenoluşanve program amaçları çerçevesinde düzenlenen faaliyetleri kapsar.

Bilim Fuarı, aşağıdaki alanlardan en az beş (5) tanesini içeren alt projelerden oluşur:

Tematik Alt Proje Alanları
Aile İçi İletişim
Ekolojik Denge
Nesnelerin İnterneti
Akıllı Ulaşım Sistemleri
Finansal Okuryazarlık
Okul Dışı Öğrenme Ortamları
Algoritma/
Mantıksal Tasarım
Genetik ve Biyoteknoloji
Robotik ve Kodlama
Artırılmış, Sanal ve Karma Gerçeklik
Gıda ve Gıda Arzı Güvenliği
Sağlıklı Yaşam ve Beslenme
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
Giyilebilir Teknolojiler
Sağlık ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Bilim İletişimi
Göç ve Uyum
Siber Güvenlik
Bilim Tarihi ve Felsefesi
Görsel ve İşitsel Sanatlar
STEAM
Biyoçeşitlilik Görüntü, Ses ve Yazı Tanıma ve İşleme Teknolojileri
Su Okuryazarlığı
Biyotaklit
Halk Sağlığı ve Koruyucu
Sağlık Hizmetleri
Sürdürülebilir Kalkınma
Büyük Veri ve Veri Madenciliği
Havacılık ve Uzay
Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri
Değerler Eğitimi
İnsan Hakları ve Demokrasi
Uzaktan Eğitim
Dijital Dönüşüm
Kültürel Miras
Yapay Zekâ
Dil ve Edebiyat
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Yenilenebilir Enerji
Doğal Afetler ve Afet Yönetimi
Medya Okuryazarlığı
Doğal Miras ve Doğal Kaynaklar
Milli Teknoloji Hamlesi

Başvuru Dönemi 23 Kasım 2020 – 22 Ocak 2021 (Saat: 17.30)
Bilim Fuarları Dönemi 20 Eylül 2021 – 31 Aralık 2021

Başvuru Koşulları
Bilim Fuarlarına aşağıdaki kurum/kuruluşlar başvuru yapabilir:

Bilim Fuarlarına Başvuru Yapabilecek Kurum ve Kuruluşlar
5-12. sınıflar arasında eğitim öğretim hizmeti veren devlet okulları
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)
Öğretim programlarında Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Türkçe vb. derslerden en az üçüne yer veren Mesleki Eğitim Merkezleri
Bünyesinde 5-12. sınıfların eğitim gördüğü görme, işitme ve zihinsel engelli devlet okulları

• Alt projeler, öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden yola çıkılarak geliştirilmiş ve danışman öğretmen desteği ile hazırlanmış olmalıdır.
• Her kurum/kuruluştan sadece bir Bilim Fuarı başvurusu yapılabilir.
• Özel okulların başvuruları kabuledilmez.
• Fuarlar, http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinde yer alan Bilim Fuarları Kılavuzu’na göre hazırlanır ve sergilenir.
• Programa, tüm kurum/kuruluşlar, en fazla 25 alt proje ile başvuruda bulunabilirler.
Program kapsamında başvuruların desteklenebilmesi için kurum/kuruluş türüne göre en az alt proje sayısı veya üzeri projelerinin kabul edilmesi zorunludur. Kurum/ kuruluşlardan başvuru yapılabilecek en az ve en fazla alt proje sayıları aşağıdaki
tabloda belirtilmiştir.

DESTEK MİKTARI VE KAPSAMI

Bilim Fuarı Toplam Destek Miktarı
Bilim Fuarı Hazırlık Desteği (2.000 TL) + (Sergilenecek Alt Proje Sayısı x 200 TL)

• Destek miktarı, değerlendirme sonucuna göre her bir Bilim Fuarı için 2.000 TL (KDV dâhil) bilim fuarı hazırlık desteği ve sergilenecek her bir alt proje başına 200 TL (KDV dâhil) tutardan oluşur. Örneğin, 25 alt projesi kabul edilen bir proje yürütücüsüne toplam 7.000 TL (KDV dâhil) proje destek miktarı ödenir.

• Proje destek tutarı, sözleşmenin taraflarca E-imza ile imzalanmasından sonra, proje yürütücüsünün TÜBİTAK’a bildirdiği hesaba aktarılır. Sonuç raporunun
kabulü halinde ise, proje yürütücülerine toplam destek miktarının %5’i kadar PTİ ödenir.

• Bilim Fuarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli sarf malzeme alımları (kırtasiye, laboratuvar/deney malzemeleri, etkinlik materyalleri vb.), alt proje kapsamında gerekli olan makine-teçhizat alımları, hizmet alımları, bakımonarım giderleri ve alt projelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan diğer zaruri alımlar destek kapsamında kabul edilir. Bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı, kamera, harici disk vb. alımı gibi genel amaçlar için yapılan harcamalar kabul edilmez. Harcama ve mali hususlara ilişkin ayrıntılı açıklamalar http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinde yer alan Bilim Fuarları Kılavuzu’nda
belirtilmiştir.

• Projede görev alan öğrencilere kendilerinde kalmak üzere, tişört ve şapka dışında başka bir malzeme (madalya, plaket, harici bellek vb.) dağıtılamaz.

• Bilim Fuarı kapsamında proje yürütücüsü tarafından yapılan harcamalar, sözleşmede belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilir. Proje yürütücüsü her türlü
harcamadan sorumludur. Bilim Fuarı tamamlandıktan sonra Sonuç Raporu ile birlikte, fuar harcamalarına ilişkin tüm fatura, makbuz vb. bilgiler
bilimiz.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklenir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

five × two =