TÜBİTAK 4005 YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI ÇAĞRI METNİ

TÜBİTAK 4005 YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI ÇAĞRI METNİ

a. Amaç
4005 – Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı; katılımcılara kendi branşlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.

b. Kapsam
Bu çağrının kapsamı; “Çağrı Alanları” başlığı altında belirtilen alanlarda olmak üzere katılımcılara kendi branşlarına yönelik olarak öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmak, olumlu tutum geliştirmek, öğrencilerinin motivasyonlarını artırmak ve öğrenmelerini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar aracılığıyla kazandıran etkileşimli faaliyetlerdir.

c. Çağrı Alanları
Başvuru sisteminde belirtmek koşuluyla aşağıdaki çağrı alanlarında proje sunulabilir:
Doğa Bilimleri
Mühendislik ve Teknoloji Alanları
Tıbbi Bilimler
Tarımsal Bilimler
Sosyal ve Beşeri Bilimler

HEDEF KİTLE ve ETKİNLİKLER
a. Projenin hedef kitlesi, aşağıdaki grupların en az birinden oluşmalıdır:
Hedef Kitle
Lisansüstü öğrenciler
Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları
Bir kurum / kuruluşta çalışan (asil veya stajyer) kadrolu öğretmenler

b. Proje önerisi, hedef kitlenin yaş grupları ve eğitim seviyeleri dikkate alınarak aşağıda yer alan yöntem veya
etkinlik türlerinin bir ya da birkaçını içermelidir:
Artırılmış gerçeklik uygulamaları
Atölye çalışmaları
Çevrimiçi etkileşimler ve uygulamalar
Deneysel uygulamalar
E-öğrenme uygulamaları
Gözlem
Hesaplamalı bilim uygulamaları
İçeriği sanatsal faaliyetlerler kazandırılan etkinlikler
İşbirlikli grup çalışmaları
Mobil uygulamalar
Oyun tabanlı uygulamalar
Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri
Saha çalışmaları
Spor etkinlikleri

c. Her bir etkinliğin hedef kitlesi belirtilmeli ve etkinlikler hedef kitlenin özelliklerine uygun olarak planlanmalıdır.

ç. Bu çağrı kapsamında oluşturulacak projelerdeki etkinliklerin 15 Şubat 2019 – 15 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI
a. Proje yürütücüsü olabilmek için aşağıdaki her iki koşulun sağlanması gerekmektedir:
• En az doktora derecesine sahip olmak,
• Bir kamu kurum / kuruluşunda, üniversitede, belediyede ya da bilim merkezinded tam zamanlı personel kadrosunda bulunmak.
b. Proje öneri sürecinde ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde “Bilim ve Toplum Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar”ın ikinci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak proje yürütücülüğü dışında kalan diğer görevlerde bulunabilirler.
c. Türkiye’de ikamet etmeyen kişiler (T.C vatandaşı ve yabancı uyruklu kişiler) projelerde yürütücü olarak görev alamazlar

Detaylar:
http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4005-bilim-ve-toplum-yenilikci-egitim-uygulamalari

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.