TÜBİTAK 4005 Türkçe Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Okuma Görevleri Eğitimi ve Uygulamaları

TÜBİTAK 4005
TÜBİTAK 4005

Projenin amacı; görev odaklı bir okuma öğretimi tasarlamak, kuram ve uygulama boyutuyla diğer beceri alanlarına da uygulanabilecek somut bir model oluşturmaktır. Bu nedenle, Türkçe eğitimi programlarında çoğunluğu öğretmen olan lisansüstü öğrencilerine görev odaklı okumanın etkileşimli bir şekilde aktarılacağı bir eğitim programlanmıştır.

Hedeflenen bu yenilikçi eğitimde Türkiye genelinde çağrı yapılarak web sitesi üzerinden 35 Türkçe eğitimi lisansüstü öğrencisi kolay örnekleme yoluyla belirlenecektir. Önerilen proje karma araştırma modellerinden yakınsayan desen kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu desen nicel ve nitel yöntemleri eş zamanlı uygulayarak yöntemlere eşit öncelikle yer verir. Araştırmanın nitel boyutunda durum çalışması temelinde katılımcılardan mevcut uygulamalar üzerine eğitim öncesi ve sonrası, ayrıca son testle beraber eğitim hakkındaki görüşleri alınacaktır. Eğitim sürecinde katılımcılar eğitimci\uzmanlar tarafından gözlemlenecek ve katılımcılar tarafından tutulan araştırma günlüklerinden de veriler toplanacaktır.

Araştırmanın nicel yönü ise, araştırmanın kapsamı gereği tek grup öntest sontest deneysel desen modeliyle şekillendirilmiştir. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (2019) temel alınan üç türden (öyküleyici, bilgilendirici, şiir) üç metin için katılımcıların ön-test ve son-test olarak hazırlayacakları okuma etkinlikleri proje için geliştirilecek “Okuma Etkinliklerini Metin Odaklı Okuma Görevleri Çerçevesinde Değerlendirme Rubriği” ile değerlendirilerek katılımcıların okuma görevleri hazırlama yetilerinde anlamlı bir fark olup olmadığına bakılacaktır. Rubrik, yapılandırmacı yaklaşımın Türkçe öğretiminde uygulanabilirliğini ölçme bağlamında alanda ilktir.

Projenin sonuçlarının ulusal veya uluslararası sempozyumlarda sunulması, hakemli dergilerde yayınlanması, kuramsal ve uygulama boyutlu eğitim etkinliklerinin kitaba dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu eğitimin paylaşılması Türkçe dersi öğretim programının düzenlenmesinde, Türkçe ders kitaplarının yazılmasında ve öğretmen adaylarının yetiştirilmesinde özgün bir kaynak oluşturacak ve yaygın bir etki sağlayacaktır.

Proje yürütücüsü
Doç. Dr. Şükran DİLİDÜZGÜN

Proje etkinliklerinin uygulanması 22-29 Haziran 2020

TÜBİTAK 4005 Türkçe Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Okuma Görevleri Eğitimi ve Uygulamaları
Detay ve Başvuru için :http://okumagorevleri.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

five + 6 =