TÜBİTAK 4005 Teoriden Uygulamaya Yenilikçi Teknolojilerin Eğitimi

TÜBİTAK 4005
Teoriden Uygulamaya Yenilikçi Teknolojilerin Eğitimi

İçinde bulunduğumuz yüzyılda mevcut bilgi hızla artmaktadır. Bilgi artışına bağlı olarak teknolojik uygulamalar değişmektedir. Bu kapsamda, kendini güncelleyen bireyler yeni durumlara adapte olmaktadır. Genç nesillere rehberlik eden öğretmenlerin yeni teknolojileri tanıması ve farkındalık kazanması önem taşımaktadır.

Bu projenin amacı, yenilikçi teknolojiler konusunda ortaokul öğretmenlerinde farkındalık oluşturmaktır. Proje kapsamında teknoloji öğrenimine istekli, çeşitli branşlardaki ortaokul öğretmenlerine teknoloji eğitimini ulaştırmak hedeflenmektedir. Öğretmenlerin teknolojik yenilikleri fark etmeleri sağlanarak öğrenme isteklerinin tetiklenmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda, projenin hedef kitlesi, İstanbul’da devlet okullarında görev yapan ortaokul öğretmenleridir. Ortaokul öğretmenlerinin rehberlik ettiği yaş grubu için ders içeriklerinin somutlaştırılması, dikkatin canlı tutulması, daha fazla duyu organına hitap edilmesi ve öğretim materyali ile etkileşim önem taşımaktadır. Yenilikçi teknolojiler konusunda bakış açısı kazanan öğretmenlerin, derslerinde daha etkili yöntemlerle öğretim tasarlamaları beklenmektedir. Çalışmanın katılımcı grubunu İstanbul’da görev yapan ortaokul öğretmenleri evreninden projeye gönüllü katılmak isteyen 30 ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır.

Projede, yenilikçi teknolojilerin tüm bileşenleri öğretmenlere aktarılacaktır. Artırılmış ve sanal gerçeklik kavramları, teorik ve uygulamalı olarak, Internet’in Geleceği: Metaverse, Powtoon ile dijital öykü, Unity ile artırılmış gerçeklik, 21. yüzyıl becerisi olarak tanımlanan bilgi işlemsel düşünmenin eğitimi proje çerçevesine dahil edilmiştir. Proje eğitim etkinlikleri, Özel Ataşehir Doğa Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecektir. Katılımcılar, proje kapsamında sanal gerçeklik gözlükleri ile interaktif bir dünyayı “Bahçeşehir Üniversitesi Sanal Gerçeklik Laboratuvarı”nda deneyimleyebileceklerdir. Projede çeşitli üniversitelerde ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda yenilikçi teknolojiler ile ilgili çalışmaları olan öğretim elemanları ve eğitmenler görev almaktadır. Bu proje, yenilikçi teknolojilere ilgisi olan ortaokul öğretmenlerinin beklentilerini karşılayacaktır.

Dr. Berrin ATİKER
Proje Yürütücüsü

Hedef Kitle
Yenilikçi teknolojiler hakkında farkındalık kazandırmak, teorik ve uygulama boyutundaki etkinliklerle disiplinler arası etkileşim oluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek projenin hedef kitlesini İstanbul’da devlet okullarında görev yapan ortaokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Başvuru formunu eksiksiz dolduran katılımcı adayları arasından aşağıda listelenen kriterlere göre asil ve yedek adayların listesi oluşturulacak, daha sonra listeler proje web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır. Katılımcılar arasında cinsiyet, yaş, eğitim durumu oranının dengeli olmasına başvuru sayısı göz önünde bulundurularak dikkat edilecektir. Aşağıdaki kriterlere göre öğretmen seçimi yapılacaktır:

İstanbul ilinde devlet okullarında görev yapmak,
Yenilikçi teknolojilere ve araştırmaya istekli olmak,
Proje etkinlikleri sürecinde katılım engeli olmamak,
Bilgisayar kullanmaya yatkın olmak,
Aynı çağrı döneminde Tübitak 4005 eğitimine katılmamış olmak,
Şehir içinde seyahat engeli olmamak ve
Projeye tam zamanlı katılabilecek ortaokul öğretmeni olmak.
Önemli Not: Projemiz konaklamasızdır.

Proje eğitim yeri Özel Ataşehir Doğa Anadolu Lisesi’dir.

Adres: Barbaros Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. No:2 Incity C Blok Ataşehir – İstanbul

Katılımcıların kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından, yemek ve ara öğün giderleri Özel Ataşehir Doğa Anadolu Lisesi tarafından karşılanacaktır. Program sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Projeye katılımcı olarak başvurmak için başvuru formundaki yönergeleri takip ederek istenilen bilgilerin eksiksiz doldurulması önemlidir. Asil ve yedek katılımcı listesi proje web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak, katılımcı öğretmenlere kabul mektupları e-posta yoluyla iletilecektir.

PROJE BAŞVURU TAKVİMİ
Proje Uygulama Tarihi: 23 Ocak – 27 Ocak 2023
Proje Başvuru Tarihi: 12 Aralık 2022 – 8 Ocak 2023
Başvuru Sonuçları İlanı (Asil ve Yedek Liste) :15 Ocak 2023

Proje Detay ve Başvuru: