TÜBİTAK 4005 Sürdürülebilir ve Etkili Okul Yönetimi İçin Hayat Boyu Öğrenme

TÜBİTAK 4005
Sürdürülebilir ve Etkili Okul Yönetimi İçin Hayat Boyu Öğrenme

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen “Sürdürülebilir ve Etkili Okul Yönetimi için Hayat Boyu Öğrenme adlı projemizin başvuruları başladı!

Sürdürülebilir ve Etkili Okul Yönetimi İçin Hayat Boyu Öğrenme Başlıklı TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında yürütülen projemizin amaçları;

Yabancı dil öğretiminde iletişim yeterliğine etki eden faktörlerin açıklanması ve geliştirilmesinde kullanılabilecek etkili etkinlik ve materyallerin tartışılması,

Matematik, bilim ve teknoloji kavramlarının birbiriyle olan etkileşimi ve ilişkisinin açıklanması ve öğretmenlerde olması gereken söz konusu yeterliliğe ilişkin yeterliliklerin aktarılması,

Dijital yeterliliğe ilişkin günümüz teknolojilerinin, bilgi- bilim bağlantısının, iletişim, bilişim yeterliliğine ilişkin temel bilgileri edinerek, örnek uygulamalarla söz konusu yeterlilik hakkında bilgi aktarılması,

Okul müdürlerine girişimcilik becerilerinin artırılması ve okulda etkin rol almalarının sağlanması bakımından 21. Yüzyıl becerilerinin yetişkin öğrenmesi ve gelişimi çerçevesinde aktarılmasıdır.

Projede de hedef kitle okul yöneticileri olarak belirlenmiş olup etkinliklere katılmak üzere başvuru yapacak okul yöneticilerinde aşağıdaki ölçütler aranacaktır:

-Eğitim yönetimi programında doktora yapıyor ya da yapmış olmak,

-En az bir bilimsel çalışmasının bulunması (makale, kitap bölümü),

-En az bir bilimsel kongrede sözlü bildiri sunmuş olmak,

– Aynı çağrı döneminde benzer temalı bir 4005 projesinde katılımcı olarak yer almamış olmak.

Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Bertan AKYOL

BAŞVURULARIN ALINMASI Kasım 2022
KATILIMCILARA GERİ BİLDİRİM Aralık 2022
ÖN BİLGİLENDİRME Ocak ayının ilk haftası
PROJE TARİHİ 23-27 Ocak 2023

Başvuru ve Detaylar için : https://hbo4005.wordpress.com