TÜBİTAK 4005 Sosyobilimsel Konuların Öğretimine Yönelik Etkileşimli Etkinlikler

öğretmen eğitimi
TÜBİTAK 4005

Bu yıl 2.si gerçekleştirilecek olan bu projenin, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir. Projemiz 1-7 Ağustos 2021 tarihlerinde Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Bu projede, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görevini sürdüren fen alanları (fen bilimleri, fizik, kimya ve biyoloji) öğretmenlerinin sosyobilimsel konuları öğrenmelerine ve derslerinde uygulamalarına yönelik etkileşimli etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda projenin amacı fen alanları öğretmenlerinin sosyobilimsel konuları öğrenmelerini ve öğretmelerini sağlamaktır. Etkinlik içerikleri hangi konuların ‘sosyobilimsel’ olarak ele alındığı, sosyobilimsel konuların özellikleri ve öğretiminde hangi yöntem ve tekniklerin kullanıldığına yöneliktir.

Projemiz çeşitli küresel ve yerel sosyobilimsel konuların (GDO’lu ürünler, nükleer enerji, uzay kirliliği, aşılar, küresel iklim değişikliği, organ bağışı ve nakli, kök hücre) ve sosyobilimsel konuların öğretilmesi ile bağlantılı yöntem/tekniklerin (muhakeme, argümantasyon, eleştirel düşünme, drama, oyunlaştırma, 5E öğrenme modeli gibi) bulunduğu çok sayıda etkinlik içermektedir. Projede Aksaray Üniversitesi ve çeşitli üniversitelerden öğretmen eğitimi ve sosyobilimsel konularla ilgili çalışmaları olan öğretim elemanları uzman veya eğitmen olarak görev almaktadır.

Proje Başvuru Takvimi

Proje Katılım Koşulları

Değerli öğretmenlerimiz,

Projeye katılabilmeniz için aşağıdaki şartları sağlamanız gerekmektedir:

1. Türkiye’nin tüm illerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir devlet okulunda

FEN BİLGİSİ, FİZİK, KİMYA VEYA BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ olarak görev yapmak (devlet okullarından yeterince başvuru olmaması durumunda özel okullardaki öğretmenler de projeye katılabilecektir. Bu nedenle özel okulda görev yapan öğretmenlerin de başvurması önerilir),

2. Aynı çağrı döneminde (2021 projeleri) sosyobilimsel konularla ilgili bir TÜBİTAK projesine katılmamış olmak,

3. Sınıf içi yenilikçi uygulamalara açık olmak ve kendi sınıfında uygulamaya istekli olmak,

4. Sosyobilimsel konuları öğrenmeye ve öğretmeye istekli olmak,

NOT: Projemizde katılımcı öğretmenlerin giderleri (konaklama, iaşe ve kırtasiye) TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcı olarak başvurmak için formdaki yönergeleri takip ederek istenen bilgileri eksiksiz yazmanız gerekmektedir. Katılımcı adaylarına, seçilmeleri durumunda proje web sayfasından duyuru yapılacak ve öğretmenlere kabul mektupları e-posta yoluyla iletilecektir.

Proje Yürütücüsü
Dr. Nurcan TEKİN
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi

https://sosyobilim.wixsite.com/2021