TÜBİTAK 4005 Sosyal Bilgilerde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Uygulamaları

TÜBİTAK 4005
TÜBİTAK 4005 Sosyal Bilgilerde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Uygulamaları

rojemiz Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliliklerinin geliştirilerek günümüzde eğitimde yaygın olarak kullanılmaya başlanılan teknolojiyi Sosyal Bilgiler eğitimi ile bağdaştırmalarını, öğrencilerin teknolojiye yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmelerini, yenilikçi öğretim yöntemleri kullanarak yenilikçi öğrenme ortamları tasarlamalarını sağlamayı amaçlamıştır.

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenen projemizin ilki 2018 yılında Dr. Yakup AYAYDIN’ın yürütücülüğünde Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Projemizin ilkine 14 farklı ilden 24 sosyal bilgiler öğretmeni katılım sağlamıştır.

Projemizin ikincisi de Dr. Yakup AYAYDIN’ın yürütücülüğünde Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

Hedef Kitle
Projenin hedef kitlesi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan kadrolu Sosyal Bilgiler Öğretmenleridir. Projede katılımcı olarak yer almak isteyen öğretmenlerin seçimi ilan edilecek kriterler ışığında proje yürütücüsü ve proje uzmanları tarafından yapılacaktır.

Proje Uygulama Takvimi
TÜBİTAK’ın uygun gördüğü üzere projemiz
14 Kasım- 21 Kasım (7 gün) 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Proje yüz yüze gerçekleştirilecektir.
Proje uygulaması Küçükçekmece Öğretmenevinde gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİKLER
Grup Arkadaşlarımı Dramayla Tanıyorum
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi nedir?
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Odaklı Öğretim Tasarımı
Sosyal Bilgilerde Etkili Sunum Araçlarının Kullanımına Yönelik Uygulamalar
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alan-İçerik Bilgisinin Akademik Çalışmalar Bağlamında Geliştirilmesi
Sosyal Bilgilerde Teknoloji Destekli Kavram ve Zihin Haritaları Uygulamaları
Teknoloji Destekli Sınıf Yönetimi Uygulamaları
Sosyal Bilgilerde Öğrenci Merkezli Yöntem ve Teknik Uygulamaları
Sosyal Bilgilerde Çoklu Ortam Öğrenme Ortamları ve Etkileşimli Video Tasarımı
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Teknoloji Destekli Değerlendirme Araçları
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
Sosyal Bilgilerde Kodlama Uygulamaları
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Sanal Müze Uygulamaları
Görsel Ders İçeriği Olarak Dijital Diyaloglar-Hikâyeler Hazırlama
Sosyal Bilgilerde Etkili Grafik Tasarım Araçlarının Kullanımına Yönelik Uygulamalar
Öğretim Materyali Olarak Kısa Film Çekim Tekniklerinin Sosyal Bilgilerde Uygulanması
Sosyal Bilgilerde Oyunlaştırma Uygulamaları
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkili Uzaktan Eğitim Uygulamaları

Proje başvuruları çok yakında…

Dr. Yakup AYAYDIN
Proje Yürütücüsü
BAHÇELİEVLER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Detay ve Başvuru:
http://www.sosyaltpab.com/