TUBİTAK 4005 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yenilikçi Eğitim Uygulamaları: Web 2.0 Araçları Projesi

TUBİTAK 4005

Projenin hedef kitlesini ülkemizin çeşitli bölgelerinde görev yapmakta olan Sosyal Bilgiler Öğretmenleri oluşturmaktadır. 6-11 Eylül 2021 tarihlerinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde uygulamalı olarak gerçekleştirilecek olan projeye MEB’e bağlı devlet okullarında (normal-imam hatip ortaokulu) ve özel okullarda görev yapan 24 sosyal bilgiler öğretmeni davet edilecektir.

Projeye katılım ücretsizdir. Konaklama ve iaşe giderleri TUBİTAK bütçesinden karşılanacaktır.

Yürütücü
Dr. Öğr. Üyesi Hafize Er Türküresin
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi