TÜBİTAK 4005 Sorgulama Temelli Matematik Öğretimi

TÜBİTAK 4005
Sorgulama Temelli Matematik Öğretimi

Projede özel/üstün yetenekli öğrencilerde yenilikçi uygulamalarla üst düzey düşünme becerilerine yönelik sorgulama temelli matematik uygulamaları eğitimi ile özel yetenekli öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin niteliklerinin artırılması; yenilikçi strateji yöntem ve tekniklerle eğitimsel içerik ve etkinliklerin geliştirilmesi, yenilikçi ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının tanıtılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında BİLSEM’de görevli 24, destek eğitim odalarında eğitim veren 6 ilköğretim matematik öğretmeni olmak üzere toplamda 30 katılımcıya eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Dr. Rukiye GÖKÇE
Proje Yürütücüsü

https://sorgulamatemellimatematik.wordpress.com