TÜBİTAK 4005 “SOKÜM Unsurları İçin Dijital Ders Tasarımı”

TÜBİTAK 4005
SOKÜM Unsurları İçin Dijital Ders Tasarımı

SOKÜM UNSURLARI İÇİN DİJİTAL DERS TASARIMI

 

Proje Özeti

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 2003 yılında kabul edilmiş ve Türkiye 2006 yılında bu sözleşmeye taraf ülke olmuştur. 2021 yılı itibariyle toplam 180 ülkenin taraf olduğu bu sözleşmeye göre, somut olmayan kültürel mirasın korunması, SOKÜM unsurlarının genç kuşaklara aktarımındaki başarıyla doğrudan orantılıdır. Geçmişte somut olmayan kültürel mirasa dair bilginin aktarımı sargın öğrenme yoluyla informal/gayri-resmi yöntemlerle gerçekleşmekteydi. Ancak günümüzde, hızlı kentleşme, teknolojik gelişmeler ve özellikle küreselleşmenin yarattığı etkiler nedeniyle somut olmayan kültürel miras unsurlarının çoğu kendi doğal ortamlarında aktarılamamakta, bazıları kısmen aktarılsa dahi sürdürülebilirlik konusunda çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Projede bu amaçla somut olmayan kültürel miras unsurlarına dair bilgilerin örgün eğitime dâhil edilmesi için dijital ders tasarımı eğitimi planlanmıştır. Nitekim sözleşmede yer alan “koruma” tanımında da okul içi ve okul dışındaki eğitimin kuşaklar arasındaki somut olmayan kültürel miras unsurlarının aktarımına etkisine özel bir vurgu yapılmaktadır. Projenin kapsamı disiplinler arası olarak dijital beceriler kazandırılarak SOKÜM unsurlarına ilişkin ders tasarımı yapılmasıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat Programı kapsamında yer alan kazanımlarına bakıldığında; Kültürel Miras başlığı altındaki kazanımların daha çok somut kültürel miras üzerinde durduğu ve SOKÜM sözleşmesinde belirtilen beş temel alanın göz ardı edildiği tespit edilmiştir. Bu projede hedef kitle olarak tüm Türkiye’deki Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan Ortaokul Sosyal Bilgiler ve Türkçe Alan Öğretmenleri olarak belirlenmiştir. Projede öğretmenleri, Somut Olmayan Kültürel Miras uzmanları ve BÖTE alan uzmanlarının katılımı ile 5 gün sürecek bir eğitime tabi tutulacaktır. Bu eğitimlerde dijital araçlar kullanılarak, öğretmenlerin somut olmayan kültürel miras unsurlarını müfredat programlarına entegre etmeleri, SOKÜM unsurları için dijital ders tasarımları yapmaları sağlanacaktır. Süreçte Sosyal Bilgiler alanından akademisyenler ders tasarımı noktasını müfredat ve sosyal bilgiler öğretimi açısından ele alacaklardır. Katılımcılar eğitim sonrası kendi ders tasarımlarını oluşturacaklar ve bulundukları illerde örnek uygulamalar yaparak yaygınlaştırma yapacaklardır.

Projenin ölçmesi uzmanlar tarafından nitel ve nicel verilerle değerlendirilecektir. Sonuçlar akademik yayına dönüştürülecektir.

 

Proje uygulama tarihleri ve başvuru formu daha sonra paylaşılacaktır.

 

 

 

Proje Yürütücüsü

 

Prof. Dr. Metin Ekici

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

4 × three =