TÜBİTAK 4005 Sınıf Öğretmenlerinin Dersi Ters Yüz Eden Yenilikçi Dijital Uygulamaları Kullanma Becerilerinin Geliştirilmesi

Sınıf Öğretmenlerinin Dersi Ters Yüz Eden Yenilikçi Dijital Uygulamaları Kullanma Becerilerinin Geliştirilmesi
HATAY MUSTAFA KEMAL Ü. EĞİTİM F.
AHMET BOZAK
TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

2020/1 Dönemi “TÜBİTAK 4005 – Yenilikçi Eğitim Uygulamaları” projesi kapsamında ulusal düzeyde 42 proje destek almaya hak kazanmıştır. Destek almaya hak kazanan projelerden 2’si fakültemiz öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilmiş olup bu projeler şu şekildedir:

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bozak ve Arş. Gör. Şenol Saygıner: Sınıf öğretmenlerinin dersi ters yüz eden yenilikçi dijital uygulamaları kullanma becerilerinin geliştirilmesi

Arş. Gör. Dr. Hüseyin İnaltun: Fen bilgisi öğretmenlerinin teknoloji destekli biçimlendirici değerlendirme uygulama becerilerinin geliştirilmesi

Kendilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.