TÜBİTAK 4005 Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Tasarım Temelli Doğal Afet Eğitimi Uygulamaları

Sınıf Öğretmenleri
TÜBİTAK 4005

Afet okuryazarlığı, bir bireyin afetin etkisini hafifletme, afete hazırlama, müdahale
etme ve felaketten kurtulma bağlamında iyi kararlar vermek ve talimatları takip etmek için
bilgiyi okuma, anlama ve kullanma becerisi olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de son yıllarda
artan doğal afet olayları da göz önünde bulundurulduğunda öğretmenlerin ve öğrencilerin afet
okuryazarlığına sahip olmaları doğal afet sonucunda yaşanması muhtemel sorunları en aza
indirecektir. Diğer yandan, alanyazında yapılan çalışmalar öğretmenlerin aldıkları lisans
eğitimlerinin mesleğe başlamadan önce doğal afet okuryazarlık düzeylerini arttırmak için
yeterli olmadığını göstermektedir. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) (2019)
dünya genelinde 31 çeşit doğal afetin olduğunu ve bu afetlerin önemi sırası ve görülme
sıklığının ülkeden ülkeye değiştiğini belirtmektedir.

22-29 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek bu proje kapsamında ülkemizde
sıklıkla görülen deprem, erozyon, kuraklık ve salgın temaları altında STEM eğitimi odaklı
tasarım ve problem-çözme becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler verilecektir.

Bu proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan sınıf öğretmenlerinin
derslerinde doğal afet öğretimine dönük tasarım temelli yaklaşımları uygulayabilmeleri için
gerekli yeterliklerinin artırılması ve yenilikçi eğitim uygulamaları yoluyla eğitsel içerik ve
etkinliklerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’nin farklı bölgelerinde
görev yapan 24 sınıf öğretmeni projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır. 24 katılımcının 12’si
kadın 12’si erkek olacak şekilde eşit sayıda alınması planlanmaktadır. Bu kapsamda
katılımcılar seçilirken çeşitliliği arttırmak için farklı bölgelerde çalışan öğretmenlerin katılımı
sağlanacaktır. Proje Eskişehir Öğretmenevinde gerçekleştirilecektir.

Proje Ekibi

Proje Yürütücüsü:
Dr. Öğr. Üy. Ahmet Oğuz Akçay- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Uzman:
Prof. Dr. Evrim Genç Kumtepe- Anadolu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üy. Engin Karahan- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Bilim Uzmanı Ömer Garan- Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Eğitmen:
Doç. Dr. Ayşegül Oğuz Namdar- Recep Tayip Üniversitesi
Doç. Dr. Bahadır Namdar- Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Erol Sözen- Düzce Üniversitesi
Doç. Dr. Nihal Yıldız Yılmaz-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Dr. Öğr. Üy. Engin Karahan- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üy. Mustafa Ünal- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Dr. Öğr. Üy. Osman Çil- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Öğr. Üy. Ufuk Güven- Düzce Üniversitesi
Dr. Günkut Mesci- Giresun Üniversitesi
Dr. Sevinç Akçay- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Rehber:
Bilim Uzmanı Mehmet Arif Bozan- İstanbul Aydın Üniversitesi
Bilim Uzman Erman Kayışdağ– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Yüksek lisans öğrencisi Feyzanur Ardıç- – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

ETKİNLİKLER
AFET nedir? AFET farkındalığı
Arkadaşlarımı tanıyorum
Sel mi? O da ne? Neredeymiş?
Sanal Gerçeklik Gözlüğü ile Afetler Deneyimi
Bilim Merkezine Yolculuk
Afet Sonrası Yaşam Alanı Oluşturuyoruz
Ambulansları nereye konumlandıralım?
Dayanıklı Kuleler
Kullanıcı Dostu Maskeler
Şehirleşme Sorununa Çevre Dostu Alternatif Çözümler
Kuraklığa Dönük Doğal Çözümler Üretiyoruz
Erozyon Simülasyonu

PROJEYE BAŞVURU
Web sayfası: tasarimtemelliafetegitimi.weebly.com
Aşağıda yer alan linke tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Linki:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEyxH7sNip3dJkI1p8Fzd5V0M947N5nBqJEvCqJUVvhDA36A/viewform

İletişim: tasarimtemelliafetegitimi@gmail.com