TÜBİTAK 4005 Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Disiplinlerarası Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Farkındalık Eğitimi

Sınıf Öğretmenleri
TÜBİTAK 4005

İstanbul’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin “Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Disiplinlerarası Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Farkındalık Eğitimi” adlı TÜBİTAK 4005 projesi.

Bu projede, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin disiplinlerarası bilgi işlemsel düşünme becerisine yönelik farkındalığını geliştirecek etkileşimli etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda projenin amacı sınıf öğretmenlerinin disiplinlerarası bilgi işlemsel düşünme becerisine yönelik farkındalığını geliştirmek ve eğitimin sonunda katılımcı öğretmenlerin kendi hazırladıkları etkinlikleri sınıflarında uygulamalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan bu proje, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları 4005 -Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı kapsamında desteklenmektedir. Proje 31 Ağustos- 4 Eylül 2021 tarihlerinde Ataşehir Bahçeşehir Koleji ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Projede bilgi işlemsel düşünme becerisi ile bağlantılı yöntem/tekniklerin (Steam, scratch, AutodeskFusion 360 ile 3D modelleme, robot programlama, muhakeme, drama, oyunlaştırma gibi) bulunduğu çok sayıda etkinliklere yer verilecektir. Projede çeşitli üniversitelerden ve Milli Eğitim Bakanlığından öğretmen eğitimi ve bilgi işlemsel düşünme becerisi ile ilgili çalışmaları olan öğretim elemanları uzman veya eğitmen olarak görev almaktadır. Ayrıca katılımcılara gerekli destekleri sağlayacak rehberler de proje deneyimleri açısından oldukça deneyimlidir. Bu proje eğitimi yenilikçi öğretim yöntemlerine ilgisi olan sınıf öğretmenlerin beklentilerini karşılayacaktır.

Projenin hedef kitlesi İstanbul ilinde görev yapan sınıf öğretmenleridir.

Proje konaklamalı değildir. Katılımcılar eğitim yeri olan Bahçeşehir Koleji Ataşehir Ortaokuluna kendi imkanları ile ulaşım sağlayacaktır. Katılımcıların yemek ve ara öğün giderleri Bahçeşehir Koleji tarafından, kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Etkinlik süresince öğretmenler görevli izinli sayılacaktır. Program sonunda katılımcılara KATILIM BELGESİ verilecektir.

Dr. Serap ÇİMŞİR
Proje Yürütücüsü

Başvuru tarihleri: 05 Temmuz – 10 Ağustos 2021
Proje tarihleri: 31 Ağustos – 4 Eylül 2021

TÜBİTAK 4005 Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Disiplinlerarası Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Farkındalık Eğitimi
Detay ve Başvuru için :