TÜBİTAK 4005 Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Disiplinlerarası Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Farkındalık Eğitimi II

TÜBİTAK 4005
Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Disiplinlerarası Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Farkındalık Eğitimi II

İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilgi işlemsel düşünme becerisi, 21. yüzyıl becerileri kapsamında her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Eğitim kurumlarında bu beceriye yönelik farkındalık geliştirmek ve uygulamalı çalışmalar yapmak eğitim kalitesini artıracaktır. Bu proje TÜBİTAK-4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı 2020/1 çağrısı kapsamında “Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Disiplinlerarası Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Farkındalık Eğitimi” başlıklı projenin ikinci adımıdır. İlk proje konaklamasız olarak İstanbul ilinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin kapsayacak şekilde Bahçeşehir Koleji Ataşehir Kampüsü ev sahipliğinde gerçekleşmiştir.

Projenin ikinci adımında yürütücü kurum İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüdür ve Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin disiplinlerarası bilgi işlemsel düşünme becerisine yönelik farkındalığını geliştirecek etkileşimli etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda projenin amacı sınıf öğretmenlerinin disiplinlerarası bilgi işlemsel düşünme becerisine yönelik farkındalığını geliştirmek ve eğitimin sonunda katılımcı öğretmenlerin kendi hazırladıkları etkinlikleri sınıflarında uygulamalarını proje eğitiminin yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bu proje 12-16 Eylül 2022 tarihlerinde Sevinç Koleji Ataşehir Kampüsü ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Projede bilgi işlemsel düşünme becerisi ile bağlantılı yöntem/tekniklerin (Steam, scratch, 3D modelleme, robot programlama, algoritma, muhakeme, drama, oyunlaştırma…) bulunduğu çok sayıda etkinliklere yer verilecektir. Projede çeşitli üniversitelerden ve Milli Eğitim Bakanlığından öğretmen eğitimi ve bilgi işlemsel düşünme becerisiyle ilgili çalışmaları olan öğretim elemanları uzman ve/veya eğitmen olarak görev almaktadır. Ayrıca katılımcılara gerekli destekleri sağlayacak rehberler de proje deneyimleri açısından oldukça deneyimlidir. Bu projenin eğitimi yenilikçi öğretim yöntemlerine ilgisi olan sınıf öğretmenlerinin beklentilerini karşılayacağı düşünülmektedir.

Projenin hedef kitlesi Türkiye genelinde görev yapan sınıf öğretmenleridir.

Dr. Serap ÇİMŞİR
Proje Yürütücüsü

Proje Başvuru Takvimi
Başvuru tarihleri: 01 Ağustos – 24 Ağustos 2022
Sonuçların açıklanması: 27 Ağustos 2022
Asil kayıt son tarih: 5 Eylül 2022
Yedek kayıt son tarih: 10 Eylül 2022

Proje tarihleri: 12-16 Eylül 2022 (Konaklama için giriş tarihi: 11.09.2022)

Hedef Kitle & Seçim Kriterleri:

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir devlet okulunda SINIF ÖĞRETMENİ olarak görev yapıyor olmak

Seyahat etmeye engel bir sağlık sorunu bulunmamak

Aynı çağrı döneminde (2022) TÜBİTAK 4005 kodlu başka bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak

Sınıf içi yenilikçi uygulamalara açık olmak ve kendi sınıfında uygulamaya istekli olmak

Disiplinlerarası bilgi işlemsel düşünme becerisi konusunu öğrenmeye ve öğretmeye istekli olmak

Bilgisayar kullanmaya yatkın olmak ve

Eğitim içeriğinden, üretilen etkinliklerinden en az birini sınıflarında uygulamaya istekli olmak.

ÖNEMLİ NOT: Projemiz konaklamalıdır.

Katılımcılar konaklama yeri olan İSTANBUL/ATAŞEHİR-İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO’na kendi imkanları ile ulaşım sağlayacaktır. Ayrıca yol ve yevmiye ödemesi olmayacaktır. Katılımcılar konaklama ve yemek ücreti ödemeyecektir.

Konaklama Yeri: İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad. No.9 Ataşehir / İstanbul

Tel: 0216 576 24 11

Proje eğitim yeri Sevinç Koleji Ataşehir Kampüsü ve Üsküdar Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (Bilim Üsküdar)’dir. Sevinç Koleji konaklama yerine çok yakın konumdadır. Bilim Üsküdar’a ise ulaşım servisle sağlanacaktır.

Eğitim Yeri 1: Sevinç Koleji Ataşehir Kampüsü

Adres: Küçükbakkalköy, Merdivenköy Yolu Cad. No:24 D:38 D:B Blok, 34750 Ataşehir/İstanbul

Eğitim Yeri 2: Üsküdar Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (Atölye Üsküdar)

Adres: Mimar Sinan Mah. Çavuşdere Cad. No: 35 Üsküdar/İstanbul

Katılımcıların konaklama (Kahvaltı dahil) ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından, yemek ve ara öğün giderleri Sevinç Koleji ve Üsküdar Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Etkinlik süresince öğretmenler görevli izinli sayılacaktır. Program sonunda katılımcılara KATILIM BELGESİ verilecektir.

Katılımcı olarak başvurmak için formdaki yönergeleri takip ederek istenen bilgileri eksiksiz doldurmanız önemlidir. Katılımcı adaylarına asil ve yedek liste, daha sonra kesin kayıt hakkı kazanan katılımcı listesi proje web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak, katılımcı öğretmenlere kabul mektupları e-posta yoluyla iletilecektir.

Proje web sitesi :

“Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Disiplinlerarası Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Farkındalık Eğitimi II” adlı Tübitak 4005 Projesi Başvuru Formu